Delnice in strategije ščitenja delniških portfeljev

 

 • Borzni trg se pogosto obravnava kot primarni kazalec gospodarske moči in razvoja posamezne države. Zato je tudi naraščanje cen delnic običajno povezano s še večjimi poslovnimi naložbami in obratno. Trenutno smo na delniških trgih priča visoki volatilnosti tečajev, pa tudi dolgoročnemu trendu padanja tečajev, zato je uporaba izvedenih finančnih instrumentov za ščitenje portfeljev skoraj nujna.

Cilj delavnice

Cilj delavnice je seznaniti udeležence z delnicami, primarnim in sekundarnim trgom delnic, načini izdaje delnic, vrednotenjem delnic ter gospodarskimi cikli. V drugem delu se bodo udeleženci seznanili z različnimi vrstami izvedenih finančnih instrumentov na delnice in delniške indekse, z njihovim vrednotenjem ter s praktičnimi nasveti za trgovanje in nasveti za njihovo uporabo pri ščitenju portfeljev.

Delavnica je namenjena

 • trgovcem z delnicami
 • borznim posrednikom
 • upravljalcem skladov
 • komercialistom
 • strokovnim delavcem s področja računovodstva in upravljanja s tveganji

Način dela

  Prvi dan delavnice ne zahteva izkušenj s področja poslovanja z delnicami, teoretične osnove s tega področja pa so dobrodošle. Delavnica je namenjena udeležencem, ki še nimajo izkušenj s tega področja, primerna pa je tudi za trgovce in upravljalce portfeljev, ki želijo nadgraditi svoje znanje s praktičnimi primeri iz realnega življenja. Drugi dan delavnice pa je namenjen spoznavanju izvedenih finančnih instrumentov na delnice in delniške indekse in njihovi uporabi za trgovanje ali za zavarovanje portfeljev.

  Poleg teoretičnih osnov bodo obravnavane tudi posebej zanimive rešitve za vsakodnevno delo. Posamezne teme se bodo hitro in intenzivno premikale od osnov delnic do operativnih vidikov zavarovanja portfelja.

  Zaradi uporabe praktičnih primerov in vaj naj imajo slušatelji s seboj finančni kalkulator (HP 17B ali podoben).

 • Vsebina delavnice

  • Finančni trgi
  • Kapitalski trg
  • Vrednostni papirji
  • Kaj je delnica
  • Primarni in sekundarni trg delnic
  • Trgovanje z delnicami
  • Potrditev posla, kliring in poravnava
  • Vrednotenje delnic
  • Gospodarski cikel in borzni zlomi
  • Uvod v trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti
  • Kako začeti trgovati z izvedenimi instrumenti
  • Borzni izvedeni finančni instrumenti na delnice in delniške indekse
   • terminske pogodbe (Futures Contracts) in primeri uporabe terminskih pogodb na delnice in delniške indekse
   • opcije (Options) in praktični nasveti za trgovanje in ščitenje portfeljev
  • OTC izvedeni finančni instrumenti na delnice in delniške indekse
   • OTC opcije in nakupni boni (warrants)
  • Dolžniški vrednostni papirji, katerih donos je odvisen od lastniških vrednostnih papirjev (Equity-linked debt)
  • Zamenjava donosa (Equity Swap)