Finančni trgi in aktualne regulativne spremembe na njih

 

 • Finančni trgi se neprestano spreminjajo. Težijo k zniževanju transakcijskih stroškov, povečevanju hitrosti sklepanja poslov in iskanju novih instrumentov, ki poskušajo zadovoljiti potrebe vedno zahtevnejših tržnih udeležencev. V zadnjih letih so se finančni trgi močno spremenili predvsem zaradi globalne finančne krize. Nadzorniki trgov in finančnih institucij zahtevajo poštenejše, transparentnejše in bolj premišljeno delovanje vseh udeležencev. Nova pravila poslovanja poskušajo povrniti zaupanje v stabilnost finančnih institucij in trgov.

Cilj delavnice

Cilj delavnice je na strukturiran in celovit način predstaviti trenutno delovanje finančnih trgov. Začeli bomo s splošnim pregledom aktualnih dogodkov na finančnih trgih, vključno z dolžniško krizo. Predstavljeni bodo novi predpisi, ki urejajo delovanje finančnih trgov: MiFID II, Basel III in CRD ter EMIR. Podrobneje bodo predstavljeni tržno tveganje in načini za njegovo zavarovanje.

Delavnica je namenjena

 • trgovcem s finančnimi instrumenti,
 • zakladnikom v bankah, ki so vsakodnevno soočeni s tržnimi tveganji pri svojem poslovanju ali pri uporabi različnih strategij financiranja,
 • strokovnim delavcem s področja upravljanja s tveganji,
 • osebju v spremljavi trgovanja.

Način dela

Delavnico sestavljajo teorija trgov in finančnih instrumentov, povzetki novih direktiv in regulativ, razprave, kratki primeri iz prakse ter vaje. Delavnica je primerna za vse, ki so vsakodnevno vpeti v dogajanja na različnih trgih finančnih instrumentov in bi radi dopolnili svoje teoretično znanje oziroma ga nadgradili s praktičnimi primeri.

 • Opis programa in urnik

  Datum: maj 2015

  Kraj izvedbe: Ljubljana, Four Points by Sheraton Ljubljana Mons

  Izvajalec: Jernej Doles

  Kotizacija: 245 EUR

   

  Opis programa
 • Vsebina delavnice

  • Aktualni dogodki iz svetovnih finančnih trgov
  • Novi predpisi, ki urejajo delovanje finančnih trgov in tržnih udeležencev
  • MiFID II
   • spremembe pri investicijskih storitvah in poslih
   • nove oblike organiziranega trgovanja
   • zahteve po preglednosti pred in po trgovanju
  • Basel III in CRD IV
   • kapital in kapitalski blažilniki
   • likvidnost in likvidnostni blažilniki
   • finančni vzvod
  • EMIR
  • Tržno tveganje in trgovalna knjiga
  • Metode in instrumenti za zavarovanje tržnega tveganja