Izvedeni finančni instrumenti v praksi

 

 • Kljub finančni krizi banke in podjetja še vedno uporabljajo valutne in obrestne izvedene finančne instrumente za ščitenje izpostavljenosti, ki izhajajo iz njihovega vsakodnevnega poslovanja. Pretirana in nerazsodna uporaba teh instrumentov pred krizo pa nas opozarja, da moramo res dobro poznati svoje poslovanje in svoja tveganja ter se šele na podlagi tega odločati za njihovo zavarovanje.

Cilj delavnice

Cilj delavnice je seznaniti udeležence z različnimi vrstami osnovnih izvedenih finančnih instrumentov, z njihovim vrednotenjem ter s praktičnimi nasveti za njihovo uporabo za zavarovanje in trgovanje.

Kratka videopredstavitev delavnice

Delavnica je namenjena

 • bančnikom in finančnikom, ki se ukvarjajo
  • z upravljanjem tveganj
  • z bilanco banke ali podjetja 
 • zakladnikom
 • trgovcem z valutnimi in obrestnimi izvedenimi instrumenti
 • trgovcem z vrednostnimi papirji
 • komercialistom, ki ponujajo različne bančne produkte
 • borznim posrednikom

Način dela

  Program delavnice ne zahteva izkušenj s področja izvedenih finančnih instrumentov, teoretične osnove s tega področja pa so priporočljive. Delavnica je namenjena udeležencem, ki še nimajo izkušenj s tega področja, kot tudi tistim finančnikom, ki so že poskusili uporabiti te instrumente v praksi. Poleg teoretičnih osnov bodo obravnavane tudi posebej zanimive rešitve za vsakodnevno delo. Posamezne teme se bodo hitro in intenzivno premikale od osnov instrumentov do različnih operativnih vidikov njihove uporabe.

  Zaradi uporabe praktičnih primerov in vaj naj imajo slušatelji s seboj finančni kalkulator (HP 17B ali podoben).

 • Vsebina delavnice

  • Valutni izvedeni finančni instrumenti
   • valutni terminski posel (FX Forward)
   • devizna zamenjava (FX Swap)
   • valutna terminska pogodba (FX Futures)
   • valutna opcija (FX Option)
  • Obrestni izvedeni finančni instrumenti
   • obrestni terminski posel (Forward/Forward)
   • dogovor o terminski obrestni meri (FRA)
   • zamenjava obrestnih mer (IRS)
   • obrestne opcije (IR Options)
  • Osnove izvedenih finančnih instrumentov na delnice in delniške indekse ter obveznice
  • Osnove vrednotenja posameznih izvedenih finančnih instrumentov
  • Uporaba izvedenih finančnih instrumentov za zavarovanje in trgovanje