Obveznice in strategije ščitenja dolžniških portfeljev

 

 • Trg obveznic je izjemno velik in raznolik in igra nenadomestljivo vlogo pri razvoju globalnega gospodarstva. V zadnjih 30 letih se je obseg in kompleksnost trga obveznic bistveno povečala. Razloga za tako rast sta predvsem dva: gromozanska rast zadolževanja in visoka volatilnost obrestnih mer. Poleg običajnih strategij vlaganja pa upravljalci portfeljev vedno bolj uporabljajo tudi strategije varovanja portfeljev.

Cilj delavnice

Cilj delavnice je seznaniti udeležence z različnimi vrstami obveznic, z njihovim vrednotenjem, analizo tveganj ter s praktičnimi nasveti za zavarovanje portfeljev pred obrestnim tveganjem.

Kratka videopredstavitev delavnice

Delavnica je namenjena

 • trgovcem z dolžniškimi vrednostnimi papirji
 • borznim posrednikom
 • upravljalcem skladov
 • komercialistom
 • strokovnim delavcem s področja računovodstva in upravljanja s tveganji

Način dela

  Program delavnice ne zahteva izkušenj s področja poslovanja z obveznicami, teoretične osnove s tega področja pa so dobrodošle. Delavnica je namenjena udeležencem, ki še nimajo praktičnih izkušenj s tega področja, pa tudi trgovcem in upravljalcem portfeljev obveznic, ki se z obveznicami že ukvarjajo, pa bi radi razširili svoje znanje in spoznali nove tehnike trgovanja z obveznicami in ščitenja portfeljev. Poleg teoretičnih osnov bodo obravnavane tudi posebej zanimive rešitve za vsakodnevno delo. Posamezne teme se bodo hitro in intenzivno premikale od osnov obveznic do operativnih vidikov zavarovanja portfelja.

  Zaradi uporabe praktičnih primerov in vaj naj imajo slušatelji s seboj finančni kalkulator (HP 17B ali podoben).

 

 

 

 • Vsebina delavnice

  • Uvod v obveznice
  • Kaj je obveznica
  • Kdo so izdajatelji in kdo vlagatelji
  • Značilnosti obveznic
  • Razvrščanje obveznic
  • Izdaja in poravnava obveznic
  • Vloga bonitetnih agencij
  • Vrednotenje obveznic
  • Donos obveznice: kuponski in trenutni donos ter donos do dospetja
  • Vrednotenje obveznic med izplačili kuponov
  • Izračun natečenih obresti
  • Čista in polna cena obveznice
  • Krivulje donosa in teorije krivulj
  • Mere tveganja pri obveznicah:
   • trajanje (Duration)
   • konveksnost (Convexity)
  • Uvod v izvedene finančne instrumente na obveznice:
   • terminska pogodba na obveznice,
   • zamenjava obrestnih mer.
  • Ščitenje portfelja obveznic pred obrestnim tveganjem z:
   • državnimi obveznicami
   • terminskimi pogodbami in
   • zamenjavami obrestnih mer.