Finance za nefinančne menedžerje in strokovnjake

 

 • Včasih nam predstavlja odločitev o novem kreditu, depozitu ali nakupu kakega finančnega instrumenta velik napor, včasih celo navidezno nerešljivo uganko. Dvomimo glede finančne strategije in plana. Podobno velja tudi za tveganja - ne vemo točno, kdaj je ravno še dovolj in kdaj že preveč tveganja. Zato je dobro poznati tudi osnove financ.

Cilj seminarja

Cilj seminarja je seznaniti udeležence z osnovami finančnega odločanja ter temelji, ki so potrebni za kompetentne odločitve. Udeleženci se bodo seznanili z glavnimi finančnimi področji, kot so finančni sistem, finančni trgi, finančni instrumenti, računovodski izkazi, upravljanje tveganj in upravljanje naložb, časovna vrednost denarja ter analiza denarnih tokov.

Seminar je namenjen

 • nefinančnim menedžerjem, ki potrebujejo dodatno finančno znanje za vsakodnevno upravljanje organizacije,
 • nefinančnim strokovnjakom, ki delajo na področju financ,
 • bančnim uslužbencem, ki želijo pridobiti celovit in praktičen pogled na široko področje financ,
 • poslovnim skrbnikom, saj morajo pri komuniciranju s svojimi strankami razumeti in uporabljati širok nabor finančnih pojmov, modelov, znanj in veščin,
 • zaposlenim, ki želijo osvežiti svoje finančno znanje oziroma dobiti odgovore na enostavna finančna vprašanja,
 • novozaposlenim v bankah in podjetjih.

Način dela

  Program obsega bistvene koncepte, metode in strategije s področja financ, pri čemer se izogiba posegati predaleč v finančno teorijo. Program seminarja ne zahteva posebnih finančnih izkušenj. Izobraževanje je namenjeno udeležencem, ki še nimajo dovolj praktičnih izkušenj s finančnega področja, pa tudi tistim, ki želijo osvežiti svoje poznavanje finančnih osnov oziroma dobiti odgovore na enostavna finančna vprašanja.

  Poleg teoretičnih osnov bodo obravnavani tudi vsakodnevni problemi, ki se pojavljajo pri delu ter njihove rešitve.

  Zaradi uporabe praktičnih primerov in vaj naj imajo slušatelji s seboj finančni kalkulator (HP 17B ali podoben).

 • Vsebina seminarja

  • Kaj so finance
  • Finančni sistem
   • finančni instrumenti
   • finančni trgi
   • finančni posredniki
  • Finančno upravljanje
   • računovodski izkazi
  • Podjetniške finance
   • oblike podjetij
   • cilji finančnega upravljanja
  • Finančna strategija in finančni plan
  • Finančno odločanje
   • dolg ali lastništvo
   • finančni vzvod in tveganje
   • finančna stiska
   • stroški kapitala
  • Upravljanje tveganj
   • definicija tveganja
   • upravljanje tveganj
  • Vrednotenje finančnih instrumentov in analitični pripomočki
   • časovna vrednost denarja
   • izračun sedanje in prihodnje vrednosti denarja
   • anuitete
   • krediti z anuitetnim načinom odplačila