Upravljanje finančnih tveganj

 

 • Upravljanje tveganj se ni še nikoli soočalo s težjimi scenariji, kot so dogodki, ki smo jim priča v zadnjih letih. Svetovna finančna kriza je odprla nova vprašanja, kako bolje ugotavljati, predvsem pa upravljati raznovrstna tveganja, ki so jim izpostavljene banke in podjetja. Lekcija, ki smo se je v krizi naučili, je, da je razumevanje upravljanja tveganj bistveno za vsakogar, ki deluje na finančnih trgih. Razumevanje načel dobrega upravljanja tveganj ni več samo »dobro je imeti«, temveč postaja to znanje ključnega pomena.

Cilj delavnice

Cilj delavnice je predstaviti udeležencem tveganje na splošno, posamezne vrste tveganj, vlogo upravljanja tveganj ter osnovne instrumente in načine upravljanja posameznih tveganj. Delavnica je zasnovana tako, da je najprej jasno razložena teorija, ki se jo kasneje podpre s praktičnimi primeri upravljanja posameznih tveganj.

Kratka videopredstavitev delavnice

Delavnica je namenjena

 • strokovnim delavcem s področja upravljanja tveganj
 • skrbnikom podjetij
 • zakladnikom
 • trgovcem
 • borznim posrednikom
 • upravljalcem skladov
 • komercialistom
 • zaposlenim v računovodstvu, ki želijo poglobiti svoja teoretična znanja.

Način dela

  Izobraževanje je namenjeno udeležencem, ki se s tveganji v banki srečujejo, vendar njihova osnovna naloga ni upravljanje tveganj. Primerno pa je tudi za tiste, ki se s tveganji bolj poglobljeno ukvarjajo pri vsakodnevnem delu, pa želijo svoje vedenje dopolniti z dodatnimi primeri iz prakse.

  Predstavljeni bodo tudi primeri dobrega in tudi slabega upravljanja tveganj ter običajne in najpogosteje uporabljene tehnike upravljanja posameznih tveganj.

 • Vsebina delavnice

  • Uvod v tveganja
  • Upravljanje tveganj
  • Kaj je tveganje?
  • Pregled različnih vrst tveganja
  • Proces upravljanja tveganj
  • Predpisi in zakonodaja: Basel, CRD
  • Tržno tveganje
  • Kreditno tveganje
  • Tveganje poravnave
  • Likvidnostno tveganje
  • Operativno tveganje
  • Prikaz primerov dobre in slabe prakse upravljanja tveganj