Upravljanje naložb in vedenjske finance

 

 • Po moderni portfeljski teoriji je cilj izbire portfelja ta, da gradimo tak portfelj, ki bo maksimiral pričakovane donose v skladu z individualno sprejemljivimi nivoji tveganja. Pri izbiri portfelja si pomagamo tudi s tehnikami modeliranja, s katerimi količinsko opredelimo »pričakovane donose portfelja« in tudi »sprejemljive nivoje tveganja« ter na ta način izberemo najbolj optimalen portfelj. Naložbena prepričanja pa zajemajo vse, kar vemo ali mislimo, da vemo, o tem, kako določene naložbe ustvarjajo donose. Pri sprejemanju odločitev o naložbah se moramo zato zanašati tudi na prepričanja. Ta so nakazana v praktično vsaki investicijski odločitvi, vendar so le redko eksplicitno izražena.

Cilj delavnice

Na delavnici želimo udeležence seznaniti z različnimi odločitvami glede razporeditve in upravljanja naložb ter z razumevanjem pričakovanih donosov in tveganj. Kompleksna narava finančnih trgov zahteva od finančnih profesionalcev, da črpajo iz področij statistike in ekonometrije, da bi na ta način opisali gibanje cen instrumentov in donosov ter dobili razumen občutek za tveganje. Obstajajo pa tudi naložbene strategije, ki uporabljajo teorije in koncepte, ki izhajajo iz področja psihologije. To je področje vedenjskih financ (Behavioral finance).

Delavnica je namenjena

 • trgovcem z delnicami
 • borznim posrednikom
 • trgovcem s finančnimi instrumenti
 • upravljavcem skladov
 • strokovnim delavcem s področja upravljanja s tveganji in računovodstva
 • zakladnikom
 • bančnim komercialistom

Način dela

Delavnica je sestavljena iz teorije upravljanja naložb in vedenjskih financ, razprav, kratkih primerov ter vaj. Primerna je tudi za tiste, ki se z upravljanjem naložb ukvarjajo vsakodnevno in bi radi svoje znanje dopolnili z dodatnimi analitičnimi pripomočki kot tudi z novimi načini videnja naložb, kot je recimo področje vedenjskih financ. To področje je še relativno mlado in ne tako široko znano v investicijski javnosti. Udeleženci bodo po delavnici bolje razumeli različne vidike, ki jih je treba pri naložbah upoštevati, ter tudi postopke za ugotavljanje pričakovanih donosov in tveganj posamezne naložbe.

 • Vsebina delavnice

  • Izbira portfelja
   • merjenje pričakovanega donosa portfelja
   • merjenje tveganja portfelja
   • diverzifikacija portfelja
  • Modeli za vrednotenje sredstev
   • CAPM
   • APTM
  • Količinski pristop pri upravljanju naložb
  • Naložbena prepričanja
  • Kaj so vedenjske finance?
  • Psihologija tveganja
  • Dolgoročne naložbene strategije
  • Izpeljava naložbenih strategij — umetnost in znanost vlaganja