Bančni seminarji

Pridobite nove informacije iz hitro se spreminjajočega sveta financ. Seznanite se z novostmi iz področja bančništva, finančnih trgov in sledite razvoju novih finančnih instrumentov. Pridobite nove in praktične informacije glede bančnih tveganj in novih načinov njihovega upravljanja. Bodite na tekočem z bančno regulativo. Pridružite se nam na prihajajočih javnih seminarjih.

 

Finančni instrument in finančni trgi

 

29. 1. 2019

Ljubljana, Hotel Mons

 

Finančni trgi igrajo ključno vlogo v tržnih gospodarstvih. V zadnjih letih so se finančni trgi močno spremenili. Za uspešnejše poslovanje ...

 

Basel III prinaša bankam spremembe

 

14. 2. 2019

Ljubljana, Hotel Mons

 

Basel III se je razvil kot odgovor na finančno krizo zadnjih let. S svojo uveljavitvijo bo spremenil sliko razumevanja tveganj ...

 

Novosti, ki jih prinaša CRD IV

 

19. 2. 2019

Ljubljana, Hotel Mons

 

Poglavitni cilj novega enotnega evropskega pravilnika, ki je namenjen izvajanju sporazuma Basel III v EU je povečati ...

 

Upravljanje finančnih tveganj

 

26. 2. 2019

Ljubljana, Hotel Mons

 

Razumevanje načel dobrega upravljanja finančnih tveganj ni več samo »dobro je imeti«, temveč postaja to znanje ključnega pomena.

 

 

Likvidnostno tveganje

 

12. 3. 2019

Ljubljana, Hotel Mons

 

Likvidnost je sposobnost organizacij, da financirajo povečanje sredstev in izpolnjujejo dospele obveznosti. Pred finančno krizo smo bili priča ...

 

Tržna tveganja

 

26. 3. 2019

Ljubljana, Hotel Mons

 

Tržna tveganja so ena od najbolj raziskanih, a hkrati tudi zelo pomembnih elementov finančnih tveganj. Njihovi obravnavi in zavarovanju ...

 

Obveznice in ščitenje portfeljev

 

18.–19. 4. 2019

Bled, Hotel Lovec

 

Trg obveznic je izjemno velik in raznolik in igra nenadomestljivo vlogo pri razvoju globalnega gospodarstva.

 

Izvedeni finančni instrumenti v praksi

 

16.–17 5. 2019

Bled, Hotel Lovec

 

Kljub finančni krizi banke in podjetja še vedno uporabljajo valutne in obrestne izvedene finančne instrumente za ščitenje izpostavljenosti.

 

 

MIFID II

 

4. 6. 2019

Ljubljana, Hotel Mons

 

Nova direktiva in uredba o trgih finančnih instrumentov (MiFID II) sta se začeli uporabljati že 3. januarja 2019. Ali ste prilagodili svoje poslovanje novim zahtevam?

 

Valutno in obrestno tveganje v podjetjih

 

20. 6. 2019

Ljubljana, Hotel Mons

 

Upravljanja valutnega in obrestnega tveganja se je treba lotiti glede na celotno bilanco podjetja, prihodnje denarne tokove in ...

 

Kompleksnejši finančni instrumenti

 

19.–20. 9. 2019

Bled, Hotel Lovec

 

Poleg osnovnih izvedenih finančnih instrumentov uporabljajo banke in nekatera podjetja tudi kompleksnejše instrumente.

 

Finance za nefinančnike

 

7.–8. 11. 2019

Bled, Hotel Lovec

 

Včasih nam predstavlja odločitev o novem kreditu, depozitu ali nakupu kakega finančnega instrumenta velik napor, včasih celo navidezno nerešljivo uganko.

 

 

Delnice in ščitenje delniških portfeljev

 

14.–15. 11. 2019

Bled, Hotel Lovec

 

Borzni trg se pogosto obravnava kot primarni kazalec gospodarske moči in razvoja posamezne države. Naraščanje cen delnic je ...

 

Izdaja obveznic in repo posli

 

26. 11. 2019

Ljubljana, Hotel Mons

 

Obveznice so pomemben finančni instrument, ki ga uporabljajo države, banke, podjetja in projekti za zbiranje sredstev. Izdaja obveznic ...

 

Upravljanje naložb in vedenjske finance

 

10. 12. 2018

Ljubljana, Hotel Mons

 

Vlagatelji imajo različne cilje in zato gradijo portfelje, ki ustrezajo širokemu razponu ciljev – od varne upokojitve, izobraževanja otrok do ...

 

 

Če imate kakršna koli vprašanja o delavnicah ali drugih podrobnostih, nas kontaktirajte po e-pošti: [email protected] ali mobilnem telefonu: 041/647-502.

 

BANČNI SEMINARJI V OBLIKI INTERNIH IZOBRAŽEVANJ

 

Katerikoli seminar, katerikoli datum, katerakoli lokacija.

 

Vsi naši javni seminarji so na voljo tudi v obliki internih izobraževanj.

Za vas pa lahko preoblikujemo oziroma pripravimo vam prilagojeno izobraževanje, ki bo vključevalo vaše zahteve.

 

Privarčujte čas in denar z internim izobraževanjem.

 

Naši programi internega usposabljanja omogočajo večji prihranek stroškov.

 

Zaračunamo vam posamezno, vnaprej dogovorjeno izvedbo izobraževanja v enotnem znesku, ne pa kotizacije po posameznem udeležencu. To lahko predstavlja znatni prihranek.

 

Za dodatne informacije glede internega izobraževanja smo vam z veseljem na voljo.