Omega’s Finance Seminars Calendar

We address a wide range of financial topics in our seminars. We regularly hold seminars in Budapest, Belgrade, Ljubljana, Skopje, and Zagreb.
Sep
20
Thu
2018
Izvedeni finančni instrumenti v bančni praksi @ Bled, Premier Hotel Lovec
Sep 20 @ 9:00 am – Sep 21 @ 3:00 pm
Cilj seminarja

Cilj seminarja Izvedeni finančni instrumenti v bančni praksi je seznaniti udeležence z različnimi vrstami osnovnih izvedenih finančnih instrumentov, ki jih lahko uporabljajo banke za ščitenje svojih izpostavljenosti, za trgovanje ter za prodajo svojim strankam. Na seminarju se bodo udeleženci seznanili tudi z osnovami vrednotenja izvedenih finančnih instrumentov ter s praktičnimi nasveti za njihovo uporabo.

Opis programa in infografike o izvedenih finančnih instrumentih
Izvedeni finančni instrumenti v praksi – potrebujete pomoč?

 

Oct
2
Tue
2018
Priprava na MiFID 2 @ Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Oct 2 @ 9:00 am – 4:00 pm

Priprava na MiFID II
Cilj seminarja je seznaniti udeležence z regulativnimi spremembami, ki se v naslednjih letih obetajo na področju finančnih trgov in trgovanja s finančnimi instrumenti. Na seminarju bodo predstavljene spremembe glede na veljavno Direktivo o trgih finančnih instrumentov (MiFID), poleg tega pa tudi novosti, ki so vključene v novo uredbo (MiFIR).

Vsebina seminarja

– Kaj je MiFID II in kaj MiFIR?
– Trgi nekoč in danes
– Poslovanje investicijskih podjetij
– Algoritemsko trgovanje
– Razvrstitev strank
– Večja zaščita neprofesionalnih strank
– Nove oblike organiziranega trgovanja
– Obveznost izvršitve naročil pod pogoji, ki so za stranko najugodnejši
– Povečana preglednost pred in po trgovanju
– Večja in učinkovitejša konsolidacija podatkov
– Povečane zahteve za poročanje regulatorjem in strankam o poslih
– Vloga Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)

Več o seminarju

 

Oct
16
Tue
2018
Obvladovanje finančnih tveganj @ Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Oct 16 @ 9:00 am – 4:00 pm
Obvladovanje finančnih tveganj @ Four Points by Sheraton Ljubljana Mons

Cilj seminarja je predstaviti udeležencem finančna tveganja na splošno, posamezne vrste finančnih tveganj, proces upravljanja tveganj ter instrumente in načine obvladovanja posameznih tveganj.

Več o seminarju

 

Nov
8
Thu
2018
Finance za nefinančnike @ Bled, Premier Hotel Lovec
Nov 8 @ 9:00 am – Nov 9 @ 3:00 pm
Finance za nefinančnike @ Bled, Premier Hotel Lovec

Cilj delavnice je seznaniti udeležence z osnovami finančnega odločanja ter temelji, ki so potrebni za kompetentne odločitve.

Več o seminarju

 

Nov
15
Thu
2018
Delnice in ščitenje delniških portfeljev @ Bled, Premier Hotel Lovec
Nov 15 @ 9:00 am – Nov 16 @ 3:00 pm
Delnice in ščitenje delniških portfeljev @ Bled, Premier Hotel Lovec

Cilj seminarja Delnice in ščitenje delniških portfeljev je seznaniti udeležence z delnicami, vrednotenjem ter s praktičnimi nasveti za uporabo izvedenih finančnih instrumentov pri ščitenju portfeljev.

Več o seminarju

 

Nov
27
Tue
2018
Izdaja obveznic in repo posli @ Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Nov 27 @ 9:00 am – 4:00 pm
Izdaja obveznic in repo posli @ Four Points by Sheraton Ljubljana Mons

Na delavnici bomo predstavili načine in postopke izdaje obveznic ter pojasnili, zakaj so repo posli tako pomembni in pogosto uporabljeni instrument na razvitih finančnih trgih.

Več o seminarju

 

Dec
11
Tue
2018
Upravljanje naložb in vedenjske finance @ Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Dec 11 @ 9:00 am – 4:00 pm
Upravljanje naložb in vedenjske finance @ Four Points by Sheraton Ljubljana Mons

Na delavnici želimo udeležence seznaniti z različnimi odločitvami glede razporeditve in upravljanja naložb ter z razumevanjem pričakovanih donosov in tveganj.

Več o seminarju

 

Jan
17
Thu
2019
Finančni instrumenti in finančni trgi v praksi @ Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Jan 17 @ 9:00 am – 4:00 pm

Finančni instrumenti in finančni trgi v praksi

Cilj seminarja Finančni instrumenti in finančni trgi v praksi je na strukturiran in celovit način predstaviti trenutno delovanje glavnih finančnih trgov in instrumentov.

Finančni trgi igrajo zelo pomembno vlogo v tržnih gospodarstvih. Aktivnosti med prodajalci in kupci omogočajo določitev cen finančnih instrumentov, vplivajo na likvidnost trga in zmanjšujejo stroške transakcij. Zaradi globalne finančne krize v zadnjih letih so se finančni trgi močno spremenili. Določeni tržni udeleženci so izginili, precej se je zmanjšal tudi obseg poslovanja s finančnimi instrumenti.

Ravno zaradi naštetega je skoraj nujno, da vsi tržni udeleženci dobro razumejo široko paleto finančnih instrumentov, ki so na voljo in tveganja, ki so z njimi povezana.

Način dela

Seminar je sestavljen iz teorije, razprav, primerov ter kratkih vaj.

Seminar Finančni instrumenti in finančni trgi v praksi je primeren za vse, ki so vpeti v dogajanja na finančnih trgih in bi radi dopolnili svoje teoretično znanje oziroma ga nadgradili s številnimi primeri iz prakse.

Udeleženci bodo po seminarju bolje razumeli logiko delovanja finančnih trgov in posamezne finančne instrumente, pa tudi povezavo med instrumenti in tveganji.

Program seminarja Finančni instrumenti in finančni trgi in infografike o finančnih instrumentih
Finančni instrumenti in finančni trgi v praksi podrobneje
Datum: 18. januar 2018
Feb
14
Thu
2019
Basel III prinaša bankam spremembe @ Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Feb 14 @ 9:00 am – 4:00 pm
Basel III prinaša bankam spremembe @ Four Points by Sheraton Ljubljana Mons

Cilj delavnice je podrobneje pregledati posodobljena baselska pravila glede kapitalske ustreznosti bank in nova pravila glede likvidnosti bank.

Več o seminarju

 

Feb
19
Tue
2019
Novosti, ki jih prinaša CRD IV @ Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Feb 19 @ 9:00 am – 4:00 pm
Novosti, ki jih prinaša CRD IV @ Four Points by Sheraton Ljubljana Mons

Cilj delavnice je podrobneje pregledati novosti, ki jih prinaša sveženj CRD IV za okrepitev predpisov bančnega sektorja.

Več o seminarju