Omega’s Finance Seminars Calendar

We address a wide range of financial topics in our seminars. We regularly hold seminars in Budapest, Belgrade, Ljubljana, Skopje, and Zagreb.
20 Wed
All-day
12:00 am
1:00 am
2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 pm
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
9:00 am Finansijski rizici @ Skopje, Stopanska Komora na Makedonija
Finansijski rizici @ Skopje, Stopanska Komora na Makedonija
Mar 20 @ 9:00 am – Mar 21 @ 12:00 am
Finansijski rizici @ Skopje, Stopanska Komora na Makedonija
Cilj seminara je da učesnike upozna sa finansijskim rizicima. Prikazane će biti prakse upravljanja rizicima i uloga sektora za upravljanje rizicima. Detaljnije ćemo razgovarati o raznim oblicima pojedinih kategorija rizika i prikazati ih pomoću