Omega’s Finance Seminars Calendar

We address a wide range of financial topics in our seminars. We regularly hold seminars in Budapest, Belgrade, Ljubljana, Skopje, and Zagreb.
Nov 7 @ 9:00 am – 4:00 pm
9:00 am
Cilj seminarja je predstaviti udeležencem finančna tveganja na splošno, posamezne vrste finančnih tveganj, proces upravljanja tveganj ter instrumente in načine obvladovanja posameznih tveganj. Več o seminarju  
Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Nov 9 @ 9:00 am – 4:00 pm
9:00 am
Cilj seminarja je seznaniti udeležence z regulativnimi spremembami, ki se v naslednjih letih obetajo na področju finančnih trgov in trgovanja s finančnimi instrumenti. Na seminarju bodo predstavljene spremembe glede na veljavno Direktivo o trgih finančnih
Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Dec 7 @ 9:00 am – 4:00 pm
9:00 am
Na delavnici bomo predstavili načine in postopke izdaje obveznic ter pojasnili, zakaj so repo posli tako pomembni in pogosto uporabljeni instrument na razvitih finančnih trgih. Več o seminarju  
Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Dec 19 @ 9:00 am – 4:00 pm
9:00 am
Na delavnici želimo udeležence seznaniti z različnimi odločitvami glede razporeditve in upravljanja naložb ter z razumevanjem pričakovanih donosov in tveganj. Več o seminarju  
Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Jan 18 @ 9:00 am – 4:00 pm
9:00 am
Cilj delavnice je na strukturiran in celovit način predstaviti trenutno delovanje glavnih finančnih trgov in instrumentov. Več o seminarju  
Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Jan 25 @ 9:00 am – Jan 26 @ 3:00 pm
9:00 am
The objective of the workshop is to present the current functions of the major financial markets and instruments in a structured and comprehensive way. Read More  
Budapest, Danubius Grand Hotel Margitsziget
Feb 1 @ 9:00 am – 4:00 pm
9:00 am
Cilj delavnice je podrobneje pregledati posodobljena baselska pravila glede kapitalske ustreznosti bank in nova pravila glede likvidnosti bank. Več o seminarju  
Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Feb 15 @ 9:00 am – 4:00 pm
9:00 am
Cilj delavnice je podrobneje pregledati novosti, ki jih prinaša sveženj CRD IV za okrepitev predpisov bančnega sektorja. Več o seminarju  
Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Feb 22 @ 9:00 am – Feb 23 @ 3:00 pm
9:00 am
The objective of the workshop is to familiarize the participants with the new European regulation for banks and financial institutions. Read More  
Budapest, Danubius Grand Hotel Margitsziget
Feb 27 @ 9:00 am – 4:00 pm
9:00 am
Cilj delavnice je predstaviti udeležencem tveganje na splošno, posamezne vrste tveganj, vlogo upravljanja tveganj ter osnovne instrumente in načine upravljanja posameznih tveganj. Več o seminarju  
Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Mar 13 @ 9:00 am – 4:00 pm
9:00 am
Cilj delavnice je seznaniti udeležence z okvirjem, ki ga uporabljajo banke in tudi podjetja za prepoznavanje, merjenje in poročanje likvidnostnega tveganja. Več o seminarju  
Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Mar 15 @ 9:00 am – Mar 16 @ 3:00 pm
9:00 am
This training course will provide participants essential information needed for issuing bonds and financing bond positions. Read More  
Budapest, Danubius Grand Hotel Margitsziget
Mar 27 @ 9:00 am – 4:00 pm
9:00 am
Cilj delavnice je seznaniti udeležence z okvirjem, ki ga lahko uporabljajo finančne institucije, institucionalni vlagatelji in podjetja za prepoznavanje, merjenje in poročanje tržnih tveganj. Več o seminarju  
Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Apr 19 @ 9:00 am – Apr 20 @ 3:00 pm
9:00 am
Cilj delavnice je seznaniti udeležence z različnimi vrstami obveznic, z njihovim vrednotenjem, analizo tveganj ter s praktičnimi nasveti za zavarovanje portfeljev pred obrestnim tveganjem. Več o seminarju  
Bled, Premier Hotel Lovec
Apr 26 @ 9:00 am – Apr 27 @ 3:00 pm
9:00 am
The objective of the workshop is to provide participants a comprehensive overview of different fixed income securities, the characteristics of bonds, bond market conventions, and bond valuations. Read More  
Budapest, Danubius Grand Hotel Margitsziget
May 17 @ 9:00 am – May 18 @ 3:00 pm
9:00 am
Cilj delavnice je poglobiti teoretična znanja in izmenjati praktične izkušnje glede optimalne uporabe posameznih izvedenih finančnih instrumentov, hkrati pa to znanje nadgraditi z raznimi podvrstami enostavnih instrumentov. Več o seminarju