Omega’s Finance Seminars Calendar

We address a wide range of financial topics in our seminars. We regularly hold seminars in Budapest, Belgrade, Ljubljana, Skopje, and Zagreb.
Jan
25
Thu
2018
Financial Markets and Market Risk Management @ Budapest, Danubius Grand Hotel Margitsziget
Jan 25 @ 9:00 am – Jan 26 @ 3:00 pm
Financial Markets and Market Risk Management @ Budapest, Danubius Grand Hotel Margitsziget

The objective of the workshop is to present the current functions of the major financial markets and instruments in a structured and comprehensive way.

Read More

 

Feb
13
Tue
2018
Novosti koje donosi CRD IV @ Zagreb, hotel Arcotel Allegra
Feb 13 @ 9:00 am – 4:00 pm
Novosti koje donosi CRD IV @ Zagreb, hotel Arcotel Allegra

Cilj seminara je detaljnije pregledati novosti koje donosi paket CRD IV za jačanje propisa bankarskog sektora. Učesnicima će detaljnije biti predstavljene novosti na području opredeljenja kapitala, novosti kod kapitalnih zahtjeva za pojedine rizike, novosti na području likvidnosnog rizika, kao i nove mjere za upravljanje rizikom i brojni kapitalni »buffer«-i, koji će biti postepeno uvedeni u sljedećih nekoliko godina.

Više o seminaru
Feb
22
Thu
2018
CRD IV – The implementation of Basel III in EU @ Budapest, Danubius Grand Hotel Margitsziget
Feb 22 @ 9:00 am – Feb 23 @ 3:00 pm
CRD IV – The implementation of Basel III in EU @ Budapest, Danubius Grand Hotel Margitsziget

The objective of the workshop is to familiarize the participants with the new European regulation for banks and financial institutions.

Read More

 

Mar
15
Thu
2018
Issuing Bonds and Repo Market @ Budapest, Danubius Grand Hotel Margitsziget
Mar 15 @ 9:00 am – Mar 16 @ 3:00 pm
Issuing Bonds and Repo Market @ Budapest, Danubius Grand Hotel Margitsziget

This training course will provide participants essential information needed for issuing bonds and financing bond positions.

Read More

 

Mar
29
Thu
2018
Upravljanje financijskim rizicima @ Zagreb, hotel Arcotel Allegra
Mar 29 @ 9:00 am – Mar 30 @ 3:00 pm
Upravljanje financijskim rizicima @ Zagreb, hotel Arcotel Allegra

Cilj radionice je upoznati učesnike s financijskim rizicima. Prikazane će biti prakse upravljanja rizicima i uloga sektora za upravljanje rizicima.

Više o seminaru

 

Apr
12
Thu
2018
Obveznice i zaštita dužničkih portfelja @ Zagreb, hotel Arcotel Allegra
Apr 12 @ 9:00 am – Apr 13 @ 3:00 pm
Obveznice i zaštita dužničkih portfelja @ Zagreb, hotel Arcotel Allegra

Cilj radionice je upoznati učesnike s različitim vrstama obveznica, s njihovim vrednovanjem, analizom rizika i praktičnim savjetima za zaštitu portfelja od kamatnog rizika.

Više o seminaru

 

Apr
26
Thu
2018
Bonds and Hedging Strategies for Bond Portfolios @ Budapest, Danubius Grand Hotel Margitsziget
Apr 26 @ 9:00 am – Apr 27 @ 3:00 pm
Bonds and Hedging Strategies for Bond Portfolios @ Budapest, Danubius Grand Hotel Margitsziget

The objective of the workshop is to provide participants a comprehensive overview of different fixed income securities, the characteristics of bonds, bond market conventions, and bond valuations.

Read More

 

May
8
Tue
2018
Izvedeni financijski instrumenti u praksi @ Zagreb, hotel Arcotel Allegra
May 8 @ 9:00 am – May 9 @ 3:00 pm
Izvedeni financijski instrumenti u praksi @ Zagreb, hotel Arcotel Allegra

Cilj radionice je upoznati učesnike s različitim vrstama osnovnih izvedenih financijskih instrumenata, njihovim vrednovanjem i praktičnim savjetima za njihovu upotrebu za zaštitu i trgovanje.

Više o seminaru

 

May
21
Mon
2018
FX and Interest Rate Derivatives @ Budapest, Danubius Grand Hotel Margitsziget
May 21 @ 9:00 am – May 22 @ 3:00 pm
FX and Interest Rate Derivatives @ Budapest, Danubius Grand Hotel Margitsziget

The objective of the workshop is to acquaint participants with different kinds of basic financial derivatives and their valuation, and to provide practical tips for their use for hedging and trading.

Read More

 

Jun
5
Tue
2018
Priprema na MiFID II @ Zagreb, hotel Arcotel Allegra
Jun 5 @ 9:00 am – 4:00 pm
Priprema na MiFID II @ Zagreb, hotel Arcotel Allegra

Cilj radionice je upoznati učesnike s promjenama na području regulacije financijskih tržišta i trgovanja financijskim instrumentima, koje se počinju primjenjivati 3. siječnja 2018.

Više o seminaru