Omega’s Finance Seminars Calendar

We address a wide range of financial topics in our seminars. We regularly hold seminars in Budapest, Belgrade, Ljubljana, Skopje, and Zagreb.
Sep
24
Mon
2018
Obveznice @ Skopje, Stopanska Komora na Makedonija
Sep 24 @ 9:00 am – Sep 25 @ 3:00 pm
Obveznice @ Skopje, Stopanska Komora na Makedonija

Cilj seminara Obveznice i štitenje dužničkih portfolija je da učesnike upozna sa različitim vrstama obveznica, njihovim vrednovanjem, analizom rizika i sa praktičnim savetima za zaštitu portfolija od kamatnog rizika.

Više o seminaru

 

Oct
23
Tue
2018
Advanced Financial Derivatives @ Budapest, Danubius Grand Hotel Margitsziget
Oct 23 @ 9:00 am – Oct 24 @ 3:00 pm
Advanced Financial Derivatives @ Budapest, Danubius Grand Hotel Margitsziget

The purpose of this intensive workshop is to provide participants a sound and practical understanding of the mechanics, pricing and applications of more advanced derivative instruments.

Read More

 

Nov
29
Thu
2018
Izvedeni finansijski instrumenti u bankarskoj praksi @ Skopje, Stopanska Komora na Makedonija
Nov 29 @ 9:00 am – Nov 30 @ 3:00 pm
Izvedeni finansijski instrumenti u bankarskoj praksi @ Skopje, Stopanska Komora na Makedonija

Cilj seminara je da učesnike upozna sa različitim vrstama finansijskih derivata, koje mogu banke efikasno upotrebiti za štitenje svojih izloženosti, a isto tako da ih nude i svojim klijentima. Učesnici seminara će se upoznati sa osnovama njihovog vrednovanja i sa praktičnim savetima za njihovu prodaju klijentima. Prikazani će biti brojni primeri upotrebe derivata za štitenje pozicija banke i za trgovanje, kao i primeri zaštite izloženosti klijenta. Objasnjena će biti i razlika između ugovora sa suprotnom stranom na OTC tržištu (ISDA Master Agreement) i ugovorima za transakcije na regulisanim tržištima.

Više o seminaru

 

Dec
6
Thu
2018
Issuing Bonds and Repo Market @ Budapest, Danubius Grand Hotel Margitsziget
Dec 6 @ 9:00 am – Dec 7 @ 3:00 pm
Issuing Bonds and Repo Market @ Budapest, Danubius Grand Hotel Margitsziget

This training course will provide participants essential information needed for issuing bonds and financing bond positions.

Read More

 

Jan
24
Thu
2019
Financial Markets and Market Risk Management @ Budapest, Danubius Grand Hotel Margitsziget
Jan 24 @ 9:00 am – Jan 25 @ 3:00 pm
Financial Markets and Market Risk Management @ Budapest, Danubius Grand Hotel Margitsziget

The objective of the workshop is to present the current functions of the major financial markets and instruments in a structured and comprehensive way.

Read More

 

Feb
21
Thu
2019
CRD IV – The implementation of Basel III in EU @ Budapest, Danubius Grand Hotel Margitsziget
Feb 21 @ 9:00 am – Feb 22 @ 3:00 pm
CRD IV – The implementation of Basel III in EU @ Budapest, Danubius Grand Hotel Margitsziget

The objective of the workshop is to familiarize the participants with the new European regulation for banks and financial institutions.

Read More

 

Mar
20
Wed
2019
Finansijski rizici @ Skopje, Stopanska Komora na Makedonija
Mar 20 @ 9:00 am – Mar 22 @ 12:30 pm
Finansijski rizici @ Skopje, Stopanska Komora na Makedonija

Cilj seminara je da učesnike upozna sa finansijskim rizicima. Prikazane će biti prakse upravljanja rizicima i uloga sektora za upravljanje rizicima. Detaljnije ćemo razgovarati o raznim oblicima pojedinih kategorija rizika i prikazati ih pomoću realnih primera iz svakodnevnog života. Predstavljeni će biti i instrumenti i metode koji se koriste za upravljanje tim rizicima.

Više o seminaru

 

Apr
11
Thu
2019
Bonds and Hedging Strategies for Bond Portfolios @ Budapest, Danubius Grand Hotel Margitsziget
Apr 11 @ 9:00 am – Apr 12 @ 3:00 pm
Bonds and Hedging Strategies for Bond Portfolios @ Budapest, Danubius Grand Hotel Margitsziget

The objective of the workshop is to provide participants a comprehensive overview of different fixed income securities, the characteristics of bonds, bond market conventions, and bond valuations.

Read More

 

May
23
Thu
2019
FX and Interest Rate Derivatives @ Budapest, Danubius Grand Hotel Margitsziget
May 23 @ 9:00 am – May 24 @ 3:00 pm
FX and Interest Rate Derivatives @ Budapest, Danubius Grand Hotel Margitsziget

The objective of the workshop is to acquaint participants with different kinds of basic financial derivatives and their valuation, and to provide practical tips for their use for hedging and trading.

Read More

 

May
30
Thu
2019
Zaštita od kamatnog i valutnog rizika @ Skopje, Stopanska Komora na Makedonija
May 30 @ 9:00 am – May 31 @ 3:00 pm
Zaštita od kamatnog i valutnog rizika @ Skopje, Stopanska Komora na Makedonija

Cilj seminara je da učesnike upozna sa tržišnim rizicima i predstavi im strategije i instrumente koje mogu korisno upotrebiti za zaštitu od tih rizika. Učesnici seminara će se upoznati i sa vrednovanjem derivata i evidentiranjem transakcija. Na seminaru će biti prikazanih puno primera dobre, a i loše prakse štitenja izloženosti preduzeća.

Više o seminaru