Omega’s Finance Seminars Calendar

We address a wide range of financial topics in our seminars. We regularly hold seminars in Budapest, Belgrade, Ljubljana, Skopje, and Zagreb.
Mar 27 @ 9:00 am – 4:00 pm Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Cilj delavnice je seznaniti udeležence z okvirjem, ki ga lahko uporabljajo finančne institucije, institucionalni vlagatelji in podjetja za prepoznavanje, merjenje in poročanje tržnih tveganj. Več o seminarju  
Mar 29 @ 9:00 am – Mar 30 @ 3:00 pm Zagreb, hotel Arcotel Allegra
Cilj radionice je upoznati učesnike s financijskim rizicima. Prikazane će biti prakse upravljanja rizicima i uloga sektora za upravljanje rizicima. Više o seminaru  
Apr 3 @ 9:00 am – Apr 4 @ 3:00 pm Beograd, hotel Holiday Inn
Cilj radionice je da učesnike upozna sa različitim vrstama obveznica, njihovim vrednovanjem, analizom rizika i sa praktičnim savetima za zaštitu portfolija od kamatnog rizika. Više o seminaru  
Apr 12 @ 9:00 am – Apr 13 @ 3:00 pm Zagreb, hotel Arcotel Allegra
Cilj radionice je upoznati učesnike s različitim vrstama obveznica, s njihovim vrednovanjem, analizom rizika i praktičnim savjetima za zaštitu portfelja od kamatnog rizika. Više o seminaru  
Apr 19 @ 9:00 am – Apr 20 @ 3:00 pm Bled, Premier Hotel Lovec
Cilj delavnice je seznaniti udeležence z različnimi vrstami obveznic, z njihovim vrednotenjem, analizo tveganj ter s praktičnimi nasveti za zavarovanje portfeljev pred obrestnim tveganjem. Več o seminarju  
Apr 26 @ 9:00 am – Apr 27 @ 3:00 pm Budapest, Danubius Grand Hotel Margitsziget
The objective of the workshop is to provide participants a comprehensive overview of different fixed income securities, the characteristics of bonds, bond market conventions, and bond valuations. Read More  
May 8 @ 9:00 am – May 9 @ 3:00 pm Zagreb, hotel Arcotel Allegra
Cilj radionice je upoznati učesnike s različitim vrstama osnovnih izvedenih financijskih instrumenata, njihovim vrednovanjem i praktičnim savjetima za njihovu upotrebu za zaštitu i trgovanje. Više o seminaru  
May 10 @ 9:00 am – May 11 @ 3:00 pm Beograd, hotel Holiday Inn
Cilj radionice je proširenje teorijskih znanja i izmena praktičnog iskustva vezanog za optimalnu upotrebu pojedinih derivata, a da se istovremeno to znanje nadogradi različitim podvrstama jednostavnih instrumenata. Više o seminaru  
May 21 @ 9:00 am – May 22 @ 3:00 pm Budapest, Danubius Grand Hotel Margitsziget
The objective of the workshop is to acquaint participants with different kinds of basic financial derivatives and their valuation, and to provide practical tips for their use for hedging and trading. Read More  
May 31 @ 9:00 am – Jun 1 @ 3:00 pm Skopje, Stopanska Komora na Makedonija
Cilj seminara je da učesnike upozna sa različitim vrstama finansijskih derivata, koje mogu banke efikasno upotrebiti za štitenje svojih izloženosti, a isto tako da ih nude i svojim klijentima. Učesnici seminara će se upoznati
Jun 5 @ 9:00 am – 4:00 pm Zagreb, hotel Arcotel Allegra
Cilj radionice je upoznati učesnike s promjenama na području regulacije financijskih tržišta i trgovanja financijskim instrumentima, koje se počinju primjenjivati 3. siječnja 2018. Više o seminaru  
Jun 7 @ 9:00 am – 4:00 pm Beograd, hotel Holiday Inn
Cilj seminara je da učesnike upozna sa promenama koje se u narednih nekoliko godina očekuju u oblasti finansijskih tržišta i trgovanja finansijskim instrumentima. Više o seminaru
Jun 12 @ 9:00 am – 4:00 pm Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Cilj seminarja je seznaniti udeležence z regulativnimi spremembami, ki se v naslednjih letih obetajo na področju finančnih trgov in trgovanja s finančnimi instrumenti. Na seminarju bodo predstavljene spremembe glede na veljavno Direktivo o trgih finančnih
Jun 21 @ 9:00 am – 4:00 pm Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Na delavnici bodo predstavljeni načini za identifikacijo in merjenje obrestnega in valutnega tveganja v podjetjih ter kaj je smisel upravljanja z bilanco podjetja. Več o seminarju  
Sep 13 @ 9:00 am – Sep 14 @ 3:00 pm Bled, Premier Hotel Lovec
Cilj seminarja Cilj seminarja Izvedeni finančni instrumenti v bančni praksi je seznaniti udeležence z različnimi vrstami osnovnih izvedenih finančnih instrumentov, ki jih lahko uporabljajo banke za ščitenje svojih izpostavljenosti, za trgovanje ter za prodajo
Sep 13 @ 9:00 am – Sep 14 @ 3:00 pm
Cilj delavnice je poglobiti teoretična znanja in izmenjati praktične izkušnje glede optimalne uporabe posameznih izvedenih finančnih instrumentov, hkrati pa to znanje nadgraditi z raznimi podvrstami enostavnih instrumentov. Več o seminarju  
Sep 18 @ 9:00 am – Sep 19 @ 3:00 pm Zagreb, hotel Arcotel Allegra
Cilj radionice je proširiti teoretska znanja i izmijeniti praktična iskustva s obzirom na optimalnu upotrebu pojedinih izvedenih financijskih instrumenata, a istodobno to znanje nadograditi različitim podvrstama jednostavnih instrumenata. Više o seminaru  
Sep 20 @ 9:00 am – Sep 21 @ 3:00 pm Beograd, hotel Holiday Inn
Cilj radionice je da učesnike upozna sa različitim vrstama osnovnih finansijskih derivata, njihovim vrednovanjem i sa praktičnim savetima za njihovo korišćenje u zaštiti i trgovanju. Više o seminaru  
Sep 27 @ 9:00 am – Sep 28 @ 3:00 pm Skopje, Stopanska Komora na Makedonija
Cilj seminara je da učesnike upozna sa tržišnim rizicima i predstavi im strategije i instrumente koje mogu korisno upotrebiti za zaštitu od tih rizika. Učesnici seminara će se upoznati i sa vrednovanjem derivata i
Oct 9 @ 9:00 am – 4:00 pm Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Na delavnici želimo udeležence seznaniti z različnimi odločitvami glede razporeditve in upravljanja naložb ter z razumevanjem pričakovanih donosov in tveganj. Več o seminarju  
Oct 11 @ 9:00 am – Oct 12 @ 3:00 pm Budapest, Danubius Grand Hotel Margitsziget
The purpose of this intensive workshop is to provide participants a sound and practical understanding of the mechanics, pricing and applications of more advanced derivative instruments. Read More  
Oct 18 @ 9:00 am – Oct 19 @ 3:00 pm Bled, Premier Hotel Lovec
Cilj delavnice je seznaniti udeležence z osnovami finančnega odločanja ter temelji, ki so potrebni za kompetentne odločitve. Več o seminarju  
Oct 25 @ 9:00 am – Oct 26 @ 3:00 pm Beograd, hotel Holiday Inn
Cilj radionice je da učesnike upozna s’ osnovama finansijskog odlučivanja i temeljima koji su potrebni za kompetentne odluke. Više o seminaru  
Nov 6 @ 9:00 am – 4:00 pm Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Cilj seminarja je predstaviti udeležencem finančna tveganja na splošno, posamezne vrste finančnih tveganj, proces upravljanja tveganj ter instrumente in načine obvladovanja posameznih tveganj. Več o seminarju  
Nov 8 @ 9:00 am – Nov 9 @ 3:00 pm Zagreb, hotel Arcotel Allegra
Cilj radionice je upoznati učesnike s osnovama financijskog odlučivanja i osnovama koje su potrebne za kompetentne odluke. Više o seminaru  
Nov 13 @ 9:00 am – Nov 14 @ 3:00 pm Bled, Premier Hotel Lovec
Cilj seminarja Delnice in ščitenje delniških portfeljev je seznaniti udeležence z delnicami, vrednotenjem ter s praktičnimi nasveti za uporabo izvedenih finančnih instrumentov pri ščitenju portfeljev. Več o seminarju  
Nov 22 @ 9:00 am – Nov 23 @ 3:00 pm Beograd, hotel Holiday Inn
Cilj radionice je da učesnike upozna sa promenama koje će se u narednih nekoliko godina desiti u oblasti finansijskih tržišta, trgovanja finansijskim instrumentima i u finansijskim institucijama. Više o seminaru  
Nov 29 @ 9:00 am – Nov 30 @ 3:00 pm Skopje, Stopanska Komora na Makedonija
Cilj seminara Obveznice i štitenje dužničkih portfolija je da učesnike upozna sa različitim vrstama obveznica, njihovim vrednovanjem, analizom rizika i sa praktičnim savetima za zaštitu portfolija od kamatnog rizika. Više o seminaru  
Dec 6 @ 9:00 am – Dec 7 @ 3:00 pm Budapest, Danubius Grand Hotel Margitsziget
This training course will provide participants essential information needed for issuing bonds and financing bond positions. Read More  
Dec 18 @ 9:00 am – 4:00 pm Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Na delavnici bomo predstavili načine in postopke izdaje obveznic ter pojasnili, zakaj so repo posli tako pomembni in pogosto uporabljeni instrument na razvitih finančnih trgih. Več o seminarju  
Jan 17 @ 9:00 am – 4:00 pm Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Finančni instrumenti in finančni trgi v praksi Cilj seminarja Finančni instrumenti in finančni trgi v praksi je na strukturiran in celovit način predstaviti trenutno delovanje glavnih finančnih trgov in instrumentov. Finančni trgi igrajo zelo
Jan 24 @ 9:00 am – Jan 25 @ 3:00 pm Budapest, Danubius Grand Hotel Margitsziget
The objective of the workshop is to present the current functions of the major financial markets and instruments in a structured and comprehensive way. Read More  
Feb 7 @ 9:00 am – Feb 8 @ 3:00 pm Beograd, hotel Holiday Inn
Cilj seminara je da učesnicima obezbedi pregled izmenjenih pravila Bazela u pogledu adekvatnosti i visine kapitala i minimalne likvidnosti u bankama. Više o seminaru  
Feb 12 @ 9:00 am – 4:00 pm Zagreb, hotel Arcotel Allegra
Cilj seminara je detaljnije pregledati novosti koje donosi paket CRD IV za jačanje propisa bankarskog sektora. Učesnicima će detaljnije biti predstavljene novosti na području opredeljenja kapitala, novosti kod kapitalnih zahtjeva za pojedine rizike, novosti
Feb 14 @ 9:00 am – 4:00 pm Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Cilj delavnice je podrobneje pregledati posodobljena baselska pravila glede kapitalske ustreznosti bank in nova pravila glede likvidnosti bank. Več o seminarju