Omega’s Finance Seminars Calendar

We address a wide range of financial topics in our seminars. We regularly hold seminars in Budapest, Belgrade, Ljubljana, Skopje, and Zagreb.
Mar 13 @ 9:00 am – 4:00 pm Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Cilj delavnice je seznaniti udeležence z okvirjem, ki ga uporabljajo banke in tudi podjetja za prepoznavanje, merjenje in poročanje likvidnostnega tveganja. Več o seminarju  
Mar 27 @ 9:00 am – 4:00 pm Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Cilj delavnice je seznaniti udeležence z okvirjem, ki ga lahko uporabljajo finančne institucije, institucionalni vlagatelji in podjetja za prepoznavanje, merjenje in poročanje tržnih tveganj. Več o seminarju  
Apr 19 @ 9:00 am – Apr 20 @ 3:00 pm Bled, Premier Hotel Lovec
Cilj delavnice je seznaniti udeležence z različnimi vrstami obveznic, z njihovim vrednotenjem, analizo tveganj ter s praktičnimi nasveti za zavarovanje portfeljev pred obrestnim tveganjem. Več o seminarju  
Jun 12 @ 9:00 am – 4:00 pm Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Cilj seminarja je seznaniti udeležence z regulativnimi spremembami, ki se v naslednjih letih obetajo na področju finančnih trgov in trgovanja s finančnimi instrumenti. Na seminarju bodo predstavljene spremembe glede na veljavno Direktivo o trgih finančnih
Jun 21 @ 9:00 am – 4:00 pm Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Na delavnici bodo predstavljeni načini za identifikacijo in merjenje obrestnega in valutnega tveganja v podjetjih ter kaj je smisel upravljanja z bilanco podjetja. Več o seminarju  
Sep 13 @ 9:00 am – Sep 14 @ 3:00 pm Bled, Premier Hotel Lovec
Cilj seminarja Cilj seminarja Izvedeni finančni instrumenti v bančni praksi je seznaniti udeležence z različnimi vrstami osnovnih izvedenih finančnih instrumentov, ki jih lahko uporabljajo banke za ščitenje svojih izpostavljenosti, za trgovanje ter za prodajo
Sep 13 @ 9:00 am – Sep 14 @ 3:00 pm
Cilj delavnice je poglobiti teoretična znanja in izmenjati praktične izkušnje glede optimalne uporabe posameznih izvedenih finančnih instrumentov, hkrati pa to znanje nadgraditi z raznimi podvrstami enostavnih instrumentov. Več o seminarju  
Oct 9 @ 9:00 am – 4:00 pm Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Na delavnici želimo udeležence seznaniti z različnimi odločitvami glede razporeditve in upravljanja naložb ter z razumevanjem pričakovanih donosov in tveganj. Več o seminarju  
Oct 18 @ 9:00 am – Oct 19 @ 3:00 pm Bled, Premier Hotel Lovec
Cilj delavnice je seznaniti udeležence z osnovami finančnega odločanja ter temelji, ki so potrebni za kompetentne odločitve. Več o seminarju  
Nov 6 @ 9:00 am – 4:00 pm Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Cilj seminarja je predstaviti udeležencem finančna tveganja na splošno, posamezne vrste finančnih tveganj, proces upravljanja tveganj ter instrumente in načine obvladovanja posameznih tveganj. Več o seminarju  
Nov 13 @ 9:00 am – Nov 14 @ 3:00 pm Bled, Premier Hotel Lovec
Cilj seminarja Delnice in ščitenje delniških portfeljev je seznaniti udeležence z delnicami, vrednotenjem ter s praktičnimi nasveti za uporabo izvedenih finančnih instrumentov pri ščitenju portfeljev. Več o seminarju  
Dec 18 @ 9:00 am – 4:00 pm Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Na delavnici bomo predstavili načine in postopke izdaje obveznic ter pojasnili, zakaj so repo posli tako pomembni in pogosto uporabljeni instrument na razvitih finančnih trgih. Več o seminarju  
Jan 17 @ 9:00 am – 4:00 pm Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Finančni instrumenti in finančni trgi v praksi Cilj seminarja Finančni instrumenti in finančni trgi v praksi je na strukturiran in celovit način predstaviti trenutno delovanje glavnih finančnih trgov in instrumentov. Finančni trgi igrajo zelo
Feb 14 @ 9:00 am – 4:00 pm Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Cilj delavnice je podrobneje pregledati posodobljena baselska pravila glede kapitalske ustreznosti bank in nova pravila glede likvidnosti bank. Več o seminarju  
Feb 19 @ 9:00 am – 4:00 pm Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Cilj delavnice je podrobneje pregledati novosti, ki jih prinaša sveženj CRD IV za okrepitev predpisov bančnega sektorja. Več o seminarju  
Feb 26 @ 9:00 am – 4:00 pm Four Points by Sheraton Ljubljana Mons
Cilj delavnice je predstaviti udeležencem tveganje na splošno, posamezne vrste tveganj, vlogo upravljanja tveganj ter osnovne instrumente in načine upravljanja posameznih tveganj. Več o seminarju