Omega’s Finance Seminars Calendar

We address a wide range of financial topics in our seminars. We regularly hold seminars in Budapest, Belgrade, Ljubljana, Skopje, and Zagreb.
Jun 7 @ 9:00 am – 4:00 pm
9:00 am
Cilj seminara je da učesnike upozna sa promenama koje se u narednih nekoliko godina očekuju u oblasti finansijskih tržišta i trgovanja finansijskim instrumentima. Više o seminaru
Beograd, hotel Holiday Inn
Sep 20 @ 9:00 am – Sep 21 @ 3:00 pm
9:00 am
Cilj radionice je da učesnike upozna sa različitim vrstama osnovnih finansijskih derivata, njihovim vrednovanjem i sa praktičnim savetima za njihovo korišćenje u zaštiti i trgovanju. Više o seminaru  
Beograd, hotel Holiday Inn
Sep 20 @ 9:00 am – Sep 21 @ 3:00 pm
9:00 am
Cilj radionice je proširenje teorijskih znanja i izmena praktičnog iskustva vezanog za optimalnu upotrebu pojedinih derivata, a da se istovremeno to znanje nadogradi različitim podvrstama jednostavnih instrumenata. Više o seminaru  
Beograd, hotel Holiday Inn
Oct 4 @ 9:00 am – Oct 5 @ 3:00 pm
9:00 am
Cilj radionice je da učesnike upozna sa različitim vrstama obveznica, njihovim vrednovanjem, analizom rizika i sa praktičnim savetima za zaštitu portfolija od kamatnog rizika. Više o seminaru  
Beograd, hotel Holiday Inn
Oct 25 @ 9:00 am – Oct 26 @ 3:00 pm
9:00 am
Cilj radionice je da učesnike upozna s’ osnovama finansijskog odlučivanja i temeljima koji su potrebni za kompetentne odluke. Više o seminaru  
Beograd, hotel Holiday Inn
Nov 22 @ 9:00 am – Nov 23 @ 3:00 pm
9:00 am
Cilj radionice je da učesnike upozna sa promenama koje će se u narednih nekoliko godina desiti u oblasti finansijskih tržišta, trgovanja finansijskim instrumentima i u finansijskim institucijama. Više o seminaru  
Beograd, hotel Holiday Inn
Feb 7 @ 9:00 am – Feb 8 @ 3:00 pm
9:00 am
Cilj seminara je da učesnicima obezbedi pregled izmenjenih pravila Bazela u pogledu adekvatnosti i visine kapitala i minimalne likvidnosti u bankama. Više o seminaru  
Beograd, hotel Holiday Inn
Mar 7 @ 9:00 am – Mar 8 @ 3:00 pm
9:00 am
Cilj radionice je da učesnike upozna sa finansijskim rizicima. Prikazane će biti prakse upravljanja rizicima i uloga sektora za upravljanje rizicima. Više o seminaru  
Beograd, hotel Holiday Inn