Bodite bolje obveščeni o novostih na področju financ, bančnega poslovanja, finančnih instrumentov in tveganj.

Zavarovanje pred valutnim tveganjem

Zavarovanje pred valutnim tveganjem je nujno za vse, ki ste temu tveganju močno izpostavljeni. Spremembe tečajev lahko neugodno vplivajo na vaš finančni rezultat in premoženje.

Finančni instrumenti

Finančni instrumenti so dejanski ali virtualni dokumenti, ki predstavljajo pravni dogovor, ki vključuje kakršno koli denarno vrednost.

Valutni terminski posel

Valutni terminski posel (FX Forward) je zavezujoč dogovor med banko in njeno stranko o nakupu ali prodaji določenega zneska tuje valute po danes dogovorjenem terminskem tečaju. Poravnava dogovorjenih zneskov je na dogovorjeni dan v prihodnosti.

Seminarji za podjetja

Seminarji ponujajo priložnost za pridobitev novih finančnih znanj, ki jih boste lahko s pridom uporabili za učinkovitejše poslovanje Vašega podjetja.

Valutna opcija

Valutna opcija je pogodbeno razmerje, ki daje kupcu opcije pravico, da kupi ali proda določen znesek deviz v prihodnosti po vnaprej dogovorjenem izvršilnem tečaju.

Prenosljivi vrednostni papirji

Prenosljivi vrednostni papirji so vse vrste vrednostnih papirjev s katerimi se lahko trguje na kapitalskih trgih. Klasični primeri so delnice in obveznice.

Izobraževalni center Omega Finance

Finančno izobraževanje in usposabljanje je ključnega pomena za uspešen razvoj zaposlenih v finančnem sektorju, pa tudi finančnikov v podjetjih.

Smo že pripravljeni na MiFID II?

Nova finančna uredba (MiFIR) in dopolnjena in spremenjena direktiva (MiFID) sta začeli veljati 3. januarja 2018. Ste že implementirali vse zahtevane spremembe v vsakodnevno prakso?

Zamenjava obrestnih mer

Zamenjava obrestnih mer (Interest Rate Swap, IRS) je preprost in pogosto uporabljen instrument zavarovanja pred obrestnim tveganjem.

Izvedeni finansijski instrumenti u bankarskoj praksi

Da li već koristite izvedene finansijske instrumente za zaštitu od rizika? Tražite ideje za nove finansijske instrumente? Pridružite nam se na seminaru Izvedeni finansijski instrumenti u bankarskoj praksi u Beogradu.

Strategije za zaštitu dužničkih portfolija

Cilj seminara je da učesnike upozna sa različitim vrstama obveznica, njihovim vrednovanjem, analizom rizika i sa praktičnim savetima za zaštitu portfolija od kamatnog rizika. Predstavljeni će biti i instrumenti i metode koji se koriste za zaštitu obveznica.

Izobraževanje

Izobraževanje po vaši meri in okusu. Prijavite se na naše javne seminarje ali pa nas kontaktirajte in dogovorili se bomo za izobraževanje v vašem podjetju.