Izobraževanja za podjetja

Izobraževanja so namenjena izboljšanju vaše učinkovitosti na delovnem mesti. Kontinuirano izobraževanje je pomemben element vseživljenjskega učenja, ki v sedanjem času izjemno hitrega napredka in nenehnih sprememb, predstavlja pomembno konkurenčno prednost za vaše podjetje in tudi za vas kot posameznika. Daje vam priložnost za rast, spoznavanje novosti, širitev poslovanja in uresničevanje ambicioznih podjetniških ciljev.

Izobraževalno podjetje Omega Finance že vrsto let s svojimi izobraževalnimi seminarji in delavnicami ponuja aktualna in strokovna finančna znanja, ki tako vodilnim kot zaposlenim v podjetjih pomagajo reševati težave, ki se pojavljajo zaradi hitre spremenljivosti finančnega okolja, novih finančnih produktov ali spremembe finančne regulative. Podjetjem pomagamo do pridobitve novih finančnih znanj za učinkovitejše poslovanje in izboljšanje poslovnih rezultatov.

Velik poudarek namenjamo zagotavljanju visoke kakovosti učenja vodilnih in tudi vseh zaposlenih v podjetjih. Z naprednimi izobraževalnimi programi pomagamo strankam, da postanejo bolj konkurenčne. V izobraževanja vključujemo novosti, inovativnosti in odlične finančne rešitve.

Pridružite se nam na prihajajočih seminarjih

Izdaja obveznic in repo posli
Izdaja obveznic

Datum: 19. december 2017

Lokacija: Ljubljana, Hotel Mons

Na delavnici bomo predstavili načine in postopke izdaje obveznic ter pojasnili, zakaj so repo posli tako pomembni in pogosto uporabljeni instrument na razvitih finančnih trgih.

Finančni instrumenti in finančni trgi
Finančni instrumenti in finančni trgi

Datum: 18. januar 2018

Lokacija: Ljubljana, Hotel Mons

Cilj delavnice je na strukturiran in celovit način predstaviti trenutno delovanje glavnih finančnih trgov in instrumentov.

Basel III prinaša bankam spremembe
Basel III prinaša bankam spremembe

Datum: 1. februar 2018

Lokacija: Ljubljana, Hotel Mons

Cilj delavnice je podrobneje pregledati posodobljena baselska pravila glede kapitalske ustreznosti bank in nova pravila glede likvidnosti bank.

Priprava na MiFID II
Priprava na MiFID II

Datum: 15. februar 2018

Lokacija: Ljubljana, Hotel Mons

Cilj seminarja je seznaniti udeležence s spremembami na področju regulative finančnih trgov in trgovanja s finančnimi instrumenti.

Izobraževalni programi za podjetja

Odkrijte široko paleto strokovnih usposabljanj in izobraževanj, ki hitro prinašajo finančne rezultate. V Vaše podjetje prinašamo znanje, ki je hitro uporabno v praksi. Usposobite tudi druge sodelavce, da bodo še uspešnejši pri svojem vsakodnevnem delu. Z vami bomo delili svoje bogato finančno znanje in pestre izkušnje iz prakse. To vam bo prav gotovo pomagalo pri reševanju težav, s katerimi se srečujete pri svojem vsakodnevnem delu. Do odličnega finančnega znanja boste prišli na učinkovit in dinamičen način.

Naša izobraževanja za podjetja potekajo v obliki predstavitve teorije področja, ki ga izobraževanje obravnava, v nadaljevanju pa je ta teorija podprta s številnimi primeri iz prakse. Interaktivne razprave in praktične skupinske vaje pa še dodatno utrdijo posredovano znanje.

Na naših izobraževanjih se srečujejo udeleženci iz različnih podjetij, bank in drugih organizacij. To predstavlja enkratno priložnost za izmenjavo mnenj in izkušenj ter neformalnih pogovorov. Mogoče boste spoznali celo nove stranke in z njimi začeli nove posle.

Prihajajoča izobraževanja za podjetja

Poglejte si spodnje brošure seminarjev in si rezervirajte mesto na enem od naših naslednjih izobraževanj.

Interna izobraževanja za podjetja

Podjetja želijo pogosto usposabljati zaposlene na sedežu svojega podjetja, saj jim to predstavlja znaten prihranek stroškov. Dodatna prednost takega izobraževanja je tudi, da so taka izobraževanja časovno in vsebinsko prilagojena dejanskim potrebam in željam podjetja oziroma ciljne skupine udeležencev.

Oblikujemo lahko enodnevne ali večdnevne delavnice. Izobraževalni program prilagodimo potrebam in željam zaposlenih v podjetju. Pripravimo ciljno usmerjen načrt s številnimi primeri iz prakse, ki bodo udeležencem seminarja omogočali spoznavanje dobrih praks poslovanja podjetij. Dinamične in interaktivne delavnice omogočajo diskusije, odgovore na vprašanja, dodatne razjasnitve tematike, hkrati pa udeležence izobraževanja spodbujajo k izražanju osebnih idej in kritičnega razmišljanja.

Vsako izobraževanje lahko prilagodimo vašim potrebam, ciljem in željam.

Izobraževanja za podjetja
Interno izobraževanje za podjetja

Katerikoli seminar, katerikoli datum, katerakoli lokacija

Bogate izobraževalne izkušnje, podprte z dejanskim delom na finančnih trgih nam omogočajo, da delavnice vsebinsko in izvedbeno še bolje prilagodimo ciljni skupini in jih dejansko vsakokrat pripravimo po meri naročnika. Zaradi tega so naše delavnice zelo učinkovite in skladne z natančno dogovorjenimi potrebami udeležencev. Kontaktirajte nas in skupaj bomo pripravili odličen izobraževalni program, s katerim boste v podjetju pridobili potrebna finančna znanja za učinkovit in hiter poslovni preobrat na bolje.

Več o internem izobraževanju za podjetja

Finančno svetovanje za podjetja

Več o zavarovanju pred finančnimi tveganji
Več o zavarovanju pred finančnimi tveganji

Praktične izkušnje, ki smo jih pridobili z delom na finančnih trgih in jih obogatili z izkušnjami s področja izobraževanja, nam dajejo veliko prednost pri učinkovitem svetovanju.

Svetujemo vam lahko na področjih zavarovanja pred valutnim in obrestnim tveganjem, pri zavarovanju dolžniških in lastniških portfeljev, pri upravljanju finančnih tveganj pa tudi pri določenih področjih finančne regulative.

Prijavite se na finančna izobraževanja za podjetja in obogatite svoje znanje

Udeležencem izobraževanj zagotavljamo kakovostne in sodobne izobraževalne programe. Pridobljeno znanje boste lahko hitro prenesli v izboljšave vsakodnevnih rutinskih opravil.

Na podlagi dolgoletnih izkušenj in številnih izvedb javnih seminarjev v različnih državah ter internih izobraževanj v podjetjih vam ponujamo integrirane vrhunske izobraževalne rešitve.

Oglejte si naš aktualni koledar javnih dogodkov

Podjetje so ljudje, zato vlagajte v svoj največji potencial.

Izkoristite priložnost, izobražujte tudi svoje sodelavce in prav gotovo se bo vaša naložba odlično obrestovala.

Če imate kakršnakoli vprašanja o izobraževanjih za podjetja, internem usposabljanju, svetovanju, ali občasnemu najemu finančnega direktorja nas kontaktirajte po e-pošti: [email protected] ali mobilnem telefonu: 041/647-502.

Več o novostih, ki jih pripravljamo, si lahko preberete na našem spletnem dnevniku.