Welcome to Omega’s Finance Blog

Your source for a better financial knowledge.
Valutna opcija

Valutna opcija

Valutna opcija je pogodbeno razmerje, ki daje kupcu opcije pravico, da kupi ali proda določen znesek deviz v prihodnosti po vnaprej dogovorjenem izvršilnem tečaju.

Valutni terminski posel

Valutni terminski posel

Valutni terminski posel (FX Forward) je zavezujoč dogovor med dvema strankama o nakupu ali prodaji tuje valute po danes dogovorjenem deviznem tečaju. Poravnava dogovorjenih zneskov je na dogovorjeni dan v prihodnosti.