Welcome to Omega’s Finance Blog

Your source for a better financial knowledge.
Finančni seminarji katalog

Finančni seminarji – katalog

V katalogu finančnih seminarjev boste našli podrobnosti o novih finančnih izobraževanjih, ki jih ponujamo tako v obliki javnih izobraževanj kot tudi internih seminarjev za zaokrožene skupine.

Spomladansko izobraževanje

Spomladansko izobraževanje

Pridružite se nam na prihajajočih spomladanskih izobraževanjih in prav gotovo boste izvedeli kaj novega iz sveta financ.

Hedging bond portfolios

Bonds and Hedging Bond Portfolios

Everything You Need to Know About Bonds and Hedging Bond Portfolios. In a Straightforward & Easy-to-Understand way. Join us for our next workshop in Budapest.

Valutna opcija

Valutna opcija

Valutna opcija je pogodbeno razmerje, ki daje kupcu opcije pravico, da kupi ali proda določen znesek deviz v prihodnosti po vnaprej dogovorjenem izvršilnem tečaju.

Valutni terminski posel

Valutni terminski posel

Valutni terminski posel (FX Forward) je zavezujoč dogovor med dvema strankama o nakupu ali prodaji tuje valute po danes dogovorjenem deviznem tečaju. Poravnava dogovorjenih zneskov je na dogovorjeni dan v prihodnosti.

Izobraževalni center

Izobraževalni center

Finančno izobraževanje in usposabljanje je ključnega pomena za uspešen razvoj zaposlenih v finančnem sektorju, pa tudi finančnikov v podjetjih.

Finančna tveganja

Upravljanje finančnih tveganj

Cilj seminarja je predstaviti udeležencem tveganje na splošno, posamezne vrste tveganj ter osnovne instrumente in načine upravljanja posameznih tveganj.