Welcome to Omega’s Finance Blog

Your source for a better financial knowledge.
Hedging bond portfolios

Bonds and Hedging Bond Portfolios

Everything You Need to Know About Bonds and Hedging Bond Portfolios. In a Straightforward & Easy-to-Understand way. Join us for our next workshop in Budapest.

Upravljanje likvidnostnega tveganja

Upravljanje likvidnostnega tveganja

Če želite izvedeti kaj več o upravljanju likvidnostnega tveganja, se udeležite našega naslednjega seminarja in se seznanite z novostmi s področja likvidnosti.

Valutna opcija

Valutna opcija

Valutna opcija je pogodbeno razmerje, ki daje kupcu opcije pravico, da kupi ali proda določen znesek deviz v prihodnosti po vnaprej dogovorjenem izvršilnem tečaju.

Valutni terminski posel

Valutni terminski posel

Valutni terminski posel (FX Forward) je zavezujoč dogovor med dvema strankama o nakupu ali prodaji tuje valute po danes dogovorjenem deviznem tečaju. Poravnava dogovorjenih zneskov je na dogovorjeni dan v prihodnosti.

Izobraževalni center

Izobraževalni center

Finančno izobraževanje in usposabljanje je ključnega pomena za uspešen razvoj zaposlenih v finančnem sektorju, pa tudi finančnikov v podjetjih.

Finančna tveganja

Upravljanje finančnih tveganj

Cilj seminarja je predstaviti udeležencem tveganje na splošno, posamezne vrste tveganj ter osnovne instrumente in načine upravljanja posameznih tveganj.

Finančno znanje

Investirajte v svoje finančno znanje

S široko paleto izobraževalnih programov želimo pokriti področja finančnih tveganj in finančne regulative, upravljanja in ščitenja portfeljev in zavarovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti.

Spletne strani

Čudovite in moderne spletne strani

Naredite dober vtis tudi na spletu. Oblikujte čudovite spletne strani zase ali za svoje podjetje. Ne izgubljajte časa z razmišljanjem, kako sploh narediti novo spletno stran. Preprosto kupite si všečno predlogo, ki so jo
Basel-3-lj

Seminar Basel III prinaša bankam spremembe

2. februar 2017, Ljubljana, Four Points by Sheraton. Udeležencem seminarja Basel III želimo podrobneje predstaviti posodobljena baselska pravila glede kapitalske ustreznosti bank in nova pravila glede likvidnosti bank. Udeležencem bodo predstavljene najnovejše usmeritve za