Izobraževalno podjetje Omega Finance že vrsto let izobražuje napredne finančnike, ki vidijo priložnost v pridobivanju dodatnega, predvsem pa specialističnega finančnega znanja, ki ga bodo lahko hitro uporabili v praksi. Brez dobrega finančnega znanja, poznavanja spreminjajočega se finančnega okolja, predvsem pa brez poznavanja finančnih novosti so še tako uspešna in požrtvovalna podjetja prepuščena splošnemu razpoloženju v gospodarstvu.

Napredna, fleksibilna in kompetentna podjetja iščejo priložnosti pri vsakem poslu, na finančnih trgih pa je priložnosti obilo.

Za podjetja prirejamo seminarje iz različnih področij financ. Organiziramo enodnevne ali večdnevne javne seminarje in finančne delavnice, lahko pa jih tudi prilagodimo vašim potrebam in željam in jih izvedemo v obliki internega izobraževanja v vašem podjetju. Tovrstne interne delavnice so časovno in vsebinsko prilagojene vašim željam.

Zagotavljamo vam kakovostne in sodobne izobraževalne programe. Pridobljena znanja boste lahko takoj prenesli v vsakodnevno prakso in izboljšave poslovanja. Izobraževalne programe stalno prenavljamo in posodabljamo, izbiramo aktualne teme iz spreminjajočega finančnega okolja in spreminjajoče finančne regulative.

In-house Training

Privarčujte čas in denar z internim izobraževanjem

Katerikoli seminar, katerikoli datum, katerakoli lokacija.

Pri internem izobraževanju vam zaračunamo posamezno, vnaprej dogovorjeno izvedbo izobraževanja v enotnem znesku, ne pa kotizacije po posameznem udeležencu, kar predstavlja priložnost za znatne prihranke.

Interno izobraževanje