Izobraževalno podjetje Omega Finance že vrsto let izobražuje napredne finančnike, ki vidijo priložnost v pridobivanju dodatnega, predvsem pa specialističnega finančnega znanja, ki ga bodo lahko hitro uporabili v praksi. Brez dobrega finančnega znanja, poznavanja spreminjajočega se finančnega okolja, predvsem pa brez poznavanja finančnih novosti so še tako uspešna in požrtvovalna podjetja prepuščena splošnemu razpoloženju v gospodarstvu.

Napredna, fleksibilna in kompetentna podjetja iščejo priložnosti pri vsakem poslu, na finančnih trgih pa je priložnosti obilo.

Za podjetja prirejamo seminarje iz različnih področij financ. Organiziramo enodnevne ali večdnevne javne seminarje in finančne delavnice, lahko pa jih tudi prilagodimo vašim potrebam in željam in jih izvedemo v obliki internega izobraževanja v vašem podjetju. Tovrstne interne delavnice so časovno in vsebinsko prilagojene vašim željam.

Zagotavljamo vam kakovostne in sodobne izobraževalne programe. Pridobljena znanja boste lahko takoj prenesli v vsakodnevno prakso in izboljšave poslovanja. Izobraževalne programe stalno prenavljamo in posodabljamo, izbiramo aktualne teme iz spreminjajočega finančnega okolja in spreminjajoče finančne regulative.

Prihajajoči seminarji
za podjetja

finance za nefinančnike
Finance za nefinančnike
Datum: 20.–21. junij 2019
Lokacija: Bled, Hotel Lovec

Cilj seminarja je seznaniti udeležence z osnovami finančnega odločanja ter temelji, ki so potrebni za kompetentne odločitve.
Valutno in obrestno tveganje
Valutno in obrestno tveganje v podjetjih
Datum: 27. junij 2019
Lokacija: Ljubljana, Hotel Mons

Na delavnici bodo predstavljeni načini za identifikacijo in merjenje obrestnega in valutnega tveganja v podjetjih ter kaj je smisel upravljanja z bilanco podjetja.
Obvladovanje finančnih tveganj
Obvladovanje finančnih tveganj
Datum: 12. julij 2019
Lokacija: Bled, Hotel Lovec

Cilj seminarja je predstaviti udeležencem finančna tveganja na splošno, posamezne vrste tveganj, proces upravljanja tveganj ter instrumente in načine obvladovanja tveganj.
Kompleksnejši finančni instrumenti
Kompleksnejši finančni instrumenti
Datum: 19.–20. september 2019
Lokacija: Bled, Hotel Lovec

Cilj delavnice je poglobiti teoretična znanja in izmenjati praktične izkušnje glede optimalne uporabe posameznih izvedenih finančnih instrumentov, hkrati pa to znanje nadgraditi z raznimi podvrstami enostavnih instrumentov.
Priprava na MiFID II
MiFID II
Datum: 24. oktober 2019
Lokacija: Ljubljana, Hotel Mons

Cilj seminarja je seznaniti udeležence s spremembami na področju regulative finančnih trgov in trgovanja s finančnimi instrumenti.
Delnice in ščitenje delniških portfeljev
Delnice in ščitenje delniških portfeljev
Datum: 14.–15. november 2019
Lokacija: Bled, Hotel Lovec

Cilj delavnice je seznaniti udeležence z delnicami, vrednotenjem ter s praktičnimi nasveti za uporabo izvedenih finančnih instrumentov pri ščitenju portfeljev.
Izdaja obveznic in repo posli
Izdaja obveznic
Datum: 26. november 2019
Lokacija: Ljubljana, Hotel Mons

Na delavnici bomo predstavili načine in postopke izdaje obveznic ter pojasnili, zakaj so repo posli tako pomembni in pogosto uporabljeni instrument na razvitih finančnih trgih.
Upravljanje naložb in vedenjske finance
Upravljanje naložb in vedenjske finance
Datum: 10. december 2019
Lokacija: Ljubljana, Hotel Mons

Na delavnici želimo udeležence seznaniti z različnimi odločitvami glede razporeditve in upravljanja naložb ter z razumevanjem pričakovanih donosov in tveganj.
Finančni instrumenti in finančni trgi
Finančni instrumenti in finančni trgi
Datum: 28. januar 2020
Lokacija: Ljubljana, Hotel Mons

Cilj seminarja je na strukturiran in celovit način predstaviti glavne finančne instrumente in trenutno delovanje glavnih trgov.
Basel III prinaša bankam spremembe
Basel III prinaša bankam spremembe
Datum: 13. februar 2020
Lokacija: Ljubljana, Hotel Mons

Cilj delavnice je podrobneje pregledati posodobljena baselska pravila glede kapitalske ustreznosti bank in nova pravila glede likvidnosti bank.
Novosti, ki jih prinaša CRD IV
Novosti, ki jih prinaša CRD IV
Datum: 18. februar 2020
Lokacija: Ljubljana, Hotel Mons

Cilj delavnice je podrobneje pregledati novosti, ki jih prinaša sveženj CRD IV za okrepitev predpisov bančnega sektorja.
Upravljanje finančnih tveganj
Upravljanje finančnih tveganj
Datum: 25. februar 2020
Lokacija: Ljubljana, Hotel Mons

Cilj seminarja je predstaviti udeležencem tveganje na splošno, posamezne vrste tveganj, vlogo upravljanja tveganj ter osnovne instrumente in načine upravljanja posameznih tveganj.
Likvidnostno tveganje
Likvidnostno tveganje
Datum: 10. marec 2020
Lokacija: Ljubljana, Hotel Mons

Cilj delavnice je seznaniti udeležence z okvirjem, ki ga uporabljajo banke in tudi podjetja za prepoznavanje, merjenje in poročanje likvidnostnega tveganja.
Tržna tveganja
Tržna tveganja
Datum: 24. marec 2020
Lokacija: Ljubljana, Hotel Mons

Cilj delavnice je seznaniti udeležence z okvirjem, ki ga lahko uporabljajo finančne institucije, institucionalni vlagatelji in podjetja za prepoznavanje, merjenje in poročanje tržnih tveganj.
Finančni instrumenti in tveganja
Datum: 19.–20. marec 2020
Lokacija: Bled, Hotel Lovec

Cilj seminarja je predstaviti delovanje finančnih trgov in glavnih finančnih instrumentov ter upravljanje tržnih tveganj, vključno z merjenjem tveganj in načini za zavarovanje pred tveganji.

In-house Training

Privarčujte čas in denar z internim izobraževanjem

Katerikoli seminar, katerikoli datum, katerakoli lokacija.

Pri internem izobraževanju vam zaračunamo posamezno, vnaprej dogovorjeno izvedbo izobraževanja v enotnem znesku, ne pa kotizacije po posameznem udeležencu, kar predstavlja priložnost za znatne prihranke.

Interno izobraževanje