>
>
Beograd

Finansijski seminari

Investicija u znanje isplaćuje najbolje kamate. Pridružite se nam na jednom od naših sledeć́ih seminara i saznajte više o novim trendovima u bankarstvu i finansijama. Naši finansijski seminari su namenjeni zaposlenima u finansijskom sektoru, kao i finansijskim stručnjacima u preduzećima. Svi naši javni finansijski seminari su dostupni i u obliku interne obuke za grupe sa ograničenim brojem polaznika, na vaš zahtev možemo pripremiti i prilagođene programe.

Showing all 8 results

Don`t copy text!