Seminarji za bančnike

Seminarji za bančnike

Izobraževalno podjetje Omega Finance že vrsto let organizira usposabljanje kadrov za bančno poslovanje in njihovo dopolnilno strokovno izobraževanje. Izobraževalni programi zajemajo predvsem specializirana znanja s področja finančnih instrumentov in finančnih trgov, investiranja v obveznice in delnice, upravljanja in zavarovanja portfeljev, upravljanja tveganj in finančne regulative.

V zadnjih letih smo v bančništvu priča hitrim spremembam, ki zahtevajo vedno več novega znanja. Zaradi tega redno organiziramo izobraževalne programe, ki omogočajo zaposlenim v bančništvu, da poglobijo obstoječa znanja, hkrati pa v vse programe vključujemo čimveč novosti, da bi slušatelje oborožili z novimi in konkurenčnimi znanji, z novimi metodami dela in novimi pristopi.
Pri delu zaznavamo, da se kažejo nove potrebe zaposlenih po specializiranih znanjih, brez katerih si je težko zamisliti sodobno bančništvo. Zato izobraževalne programe neprestano prenavljamo, spreminjamo, dopolnjujemo in seveda dodajamo nove. Za vas poskušamo izbrati najbolj aktualne teme iz spreminjajočega finančnega okolja.

Zagotavljamo vam sodobne in kakovostne izobraževalne programe. Pridobljena znanja boste lahko takoj prenesli v bančno prakso in izboljšave poslovanja. V zadnjem času posvečamo ogromno časa in energije prilagajanju seminarjev na spremenjeno finančno regulativo.

Posts not found

In-house Training

Privarčujte čas in denar z internim izobraževanjem

Katerikoli seminar, katerikoli datum, katerakoli lokacija.

Pri internem izobraževanju vam zaračunamo posamezno, vnaprej dogovorjeno izvedbo izobraževanja v enotnem znesku, ne pa kotizacije po posameznem udeležencu, kar predstavlja priložnost za znatne prihranke.

Interno izobraževanje