Seminarji za bančnike

Seminarji za bančnike

Izobraževalno podjetje Omega Finance že vrsto let organizira usposabljanje kadrov za bančno poslovanje in njihovo dopolnilno strokovno izobraževanje. Izobraževalni programi zajemajo predvsem specializirana znanja s področja finančnih instrumentov in finančnih trgov, investiranja v obveznice in delnice, upravljanja in zavarovanja portfeljev, upravljanja tveganj in finančne regulative.

V zadnjih letih smo v bančništvu priča hitrim spremembam, ki zahtevajo vedno več novega znanja. Zaradi tega redno organiziramo izobraževalne programe, ki omogočajo zaposlenim v bančništvu, da poglobijo obstoječa znanja, hkrati pa v vse programe vključujemo čimveč novosti, da bi slušatelje oborožili z novimi in konkurenčnimi znanji, z novimi metodami dela in novimi pristopi.
Pri delu zaznavamo, da se kažejo nove potrebe zaposlenih po specializiranih znanjih, brez katerih si je težko zamisliti sodobno bančništvo. Zato izobraževalne programe neprestano prenavljamo, spreminjamo, dopolnjujemo in seveda dodajamo nove. Za vas poskušamo izbrati najbolj aktualne teme iz spreminjajočega finančnega okolja.

Zagotavljamo vam sodobne in kakovostne izobraževalne programe. Pridobljena znanja boste lahko takoj prenesli v bančno prakso in izboljšave poslovanja. V zadnjem času posvečamo ogromno časa in energije prilagajanju seminarjev na spremenjeno finančno regulativo.

Finance za nefinančnike

Datum: 20.–21. junij 2019
Lokacija: Bled, Hotel Lovec

Cilj seminarja je seznaniti udeležence z osnovami finančnega odločanja ter temelji, ki so potrebni za kompetentne odločitve.
Več o seminarju

Valutno in obrestno tveganje v podjetjih

Datum: 27. junij 2019
Lokacija: Ljubljana, Hotel Mons

Na delavnici bodo predstavljeni načini za identifikacijo in merjenje obrestnega in valutnega tveganja v podjetjih ter kaj je smisel upravljanja z bilanco podjetja.
Več o seminarju

Obvladovanje finančnih tveganj

Datum: 12. julij 2019
Lokacija: Bled, Hotel Lovec

Cilj seminarja je predstaviti udeležencem finančna tveganja na splošno, posamezne vrste tveganj, proces upravljanja tveganj ter instrumente in načine obvladovanja tveganj.
Več o seminarju

Kompleksnejši finančni instrumenti

Datum: 19.–20. september 2019
Lokacija: Bled, Hotel Lovec

Cilj delavnice je poglobiti teoretična znanja in izmenjati praktične izkušnje glede optimalne uporabe posameznih izvedenih finančnih instrumentov, hkrati pa to znanje nadgraditi z raznimi podvrstami enostavnih instrumentov.
Več o seminarju

MiFID II

Datum: 24. oktober 2019
Lokacija: Ljubljana, Hotel Mons

Cilj seminarja je seznaniti udeležence s spremembami na področju regulative finančnih trgov in trgovanja s finančnimi instrumenti.
Več o seminarju

Delnice in ščitenje delniških portfeljev

Datum: 14.–15. november 2019
Lokacija: Bled, Hotel Lovec

Cilj delavnice je seznaniti udeležence z delnicami, vrednotenjem ter s praktičnimi nasveti za uporabo izvedenih finančnih instrumentov pri ščitenju portfeljev.
Več o seminarju

Izdaja obveznic

Datum: 26. november 2019
Lokacija: Ljubljana, Hotel Mons

Na delavnici bomo predstavili načine in postopke izdaje obveznic ter pojasnili, zakaj so repo posli tako pomembni in pogosto uporabljeni instrument na razvitih finančnih trgih.
Več o seminarju

Upravljanje naložb in vedenjske finance

Datum: 10. december 2019
Lokacija: Ljubljana, Hotel Mons

Na delavnici želimo udeležence seznaniti z različnimi odločitvami glede razporeditve in upravljanja naložb ter z razumevanjem pričakovanih donosov in tveganj.
Več o seminarju

Finančni instrumenti in finančni trgi

Datum: 28. januar 2020
Lokacija: Ljubljana, Hotel Mons

Cilj seminarja je na strukturiran in celovit način predstaviti glavne finančne instrumente in trenutno delovanje glavnih trgov.
Več o seminarju

Basel III prinaša bankam spremembe

Datum: 13. februar 2020
Lokacija: Ljubljana, Hotel Mons

Cilj delavnice je podrobneje pregledati posodobljena baselska pravila glede kapitalske ustreznosti bank in nova pravila glede likvidnosti bank.
Več o seminarju

Novosti, ki jih prinaša CRD IV

Datum: 18. februar 2020
Lokacija: Ljubljana, Hotel Mons

Cilj delavnice je podrobneje pregledati novosti, ki jih prinaša sveženj CRD IV za okrepitev predpisov bančnega sektorja.
Več o seminarju

Upravljanje finančnih tveganj

Datum: 25. februar 2020
Lokacija: Ljubljana, Hotel Mons

Cilj seminarja je predstaviti udeležencem tveganje na splošno, posamezne vrste tveganj, vlogo upravljanja tveganj ter osnovne instrumente in načine upravljanja posameznih tveganj.
Več o seminarju

Likvidnostno tveganje

Datum: 10. marec 2020
Lokacija: Ljubljana, Hotel Mons

Cilj delavnice je seznaniti udeležence z okvirjem, ki ga uporabljajo banke in tudi podjetja za prepoznavanje, merjenje in poročanje likvidnostnega tveganja.
Več o seminarju

Tržna tveganja

Datum: 24. marec 2020
Lokacija: Ljubljana, Hotel Mons

Cilj delavnice je seznaniti udeležence z okvirjem, ki ga lahko uporabljajo finančne institucije, institucionalni vlagatelji in podjetja za prepoznavanje, merjenje in poročanje tržnih tveganj.
Več o seminarju

Finančni instrumenti in tveganja

Datum: 19.–20. marec 2020
Lokacija: Bled, Hotel Lovec

Cilj seminarja je predstaviti delovanje finančnih trgov in glavnih finančnih instrumentov ter upravljanje tržnih tveganj, vključno z merjenjem tveganj in načini za zavarovanje pred tveganji.
Več o seminarju
In-house Training

Privarčujte čas in denar z internim izobraževanjem

Katerikoli seminar, katerikoli datum, katerakoli lokacija.

Pri internem izobraževanju vam zaračunamo posamezno, vnaprej dogovorjeno izvedbo izobraževanja v enotnem znesku, ne pa kotizacije po posameznem udeležencu, kar predstavlja priložnost za znatne prihranke.

Interno izobraževanje