Seminarji za bančnike

Seminarji za bančnike

Izobraževalno podjetje Omega Finance že vrsto let organizira usposabljanje kadrov za bančno poslovanje in njihovo dopolnilno strokovno izobraževanje. Izobraževalni programi zajemajo predvsem specializirana znanja s področja finančnih instrumentov in finančnih trgov, investiranja v obveznice in delnice, upravljanja in zavarovanja portfeljev, upravljanja tveganj in finančne regulative.

V zadnjih letih smo v bančništvu priča hitrim spremembam, ki zahtevajo vedno več novega znanja. Zaradi tega redno organiziramo izobraževalne programe, ki omogočajo zaposlenim v bančništvu, da poglobijo obstoječa znanja, hkrati pa v vse programe vključujemo čimveč novosti, da bi slušatelje oborožili z novimi in konkurenčnimi znanji, z novimi metodami dela in novimi pristopi.
Pri delu zaznavamo, da se kažejo nove potrebe zaposlenih po specializiranih znanjih, brez katerih si je težko zamisliti sodobno bančništvo. Zato izobraževalne programe neprestano prenavljamo, spreminjamo, dopolnjujemo in seveda dodajamo nove. Za vas poskušamo izbrati najbolj aktualne teme iz spreminjajočega finančnega okolja.

Zagotavljamo vam sodobne in kakovostne izobraževalne programe. Pridobljena znanja boste lahko takoj prenesli v bančno prakso in izboljšave poslovanja. V zadnjem času posvečamo ogromno časa in energije prilagajanju seminarjev na spremenjeno finančno regulativo.

In-house Training

Privarčujte čas in denar z internim izobraževanjem

Katerikoli seminar, katerikoli datum, katerakoli lokacija.

Pri internem izobraževanju vam zaračunamo posamezno, vnaprej dogovorjeno izvedbo izobraževanja v enotnem znesku, ne pa kotizacije po posameznem udeležencu, kar predstavlja priložnost za znatne prihranke.

Interno izobraževanje

Prihajajoči javni seminarji

Poglejte si seznam naših finančnih seminarjev in iz prikazanih tem izluščite tiste, ki so zanimive za vaše podjetje. Če med navedenimi seminarji ne najdete opisa teme, ki bi ustrezala vašim željam, nas kontaktirajte. Poskušali bomo pripraviti program, ki bo vključeval vaše potrebe in želje.

finance za nefinančnike
Finance za nefinančnike

Datum: 13.–14. oktober 2022

Lokacija: Bled, Hotel Lovec

Cilj seminarja je seznaniti udeležence z osnovami finančnega odločanja ter temelji, ki so potrebni za kompetentne odločitve.

Osebne finance in njihovo učinkovito upravljanje
Osebne finance in njihovo učinkovito upravljanje

Datum: 27.–28. oktober 2022

Lokacija: Bled, Hotel Lovec

Cilj seminarja je seznaniti udeležence z glavnimi področji osebnih financ, načini ustvarjanja dohodkov, optimalni porabi, varčevanju, pokojnini ter zadolževanju in vlaganju.

Izvedeni finančni instrumenti v praksi
Izvedeni finančni instrumenti v praksi

Datum: 17.–18. november 2022

Lokacija: Bled, Hotel Lovec

Cilj seminarja je seznaniti udeležence z različnimi vrstami klasičnih izvedenih finančnih instrumentov, z njihovim vrednotenjem ter s številnimi praktičnimi nasveti za njihovo uporabo za zavarovanje pred finančnimi tveganji in za trgovanje.

Finančni instrumenti in tveganja
Finančni instrumenti in tveganja

Datum: 7.–8. april 2022

Lokacija: Bled, Hotel Lovec

Cilj seminarja je predstaviti delovanje finančnih trgov in glavnih finančnih instrumentov ter upravljanje tržnih tveganj, vključno z merjenjem tveganj in načini za zavarovanje pred tveganji.

Finančni nasveti

Bodite še bolje obveščeni o novostih s področja financ, bančnega poslovanja, finančnih instrumentov in tveganj.

Kombinirano izobraževanje

Kombinirano izobraževanje

Kombinirano izobraževanje (Blended Learning) je kombinacija izobraževanja v učilnici in spletnega e-izobraževanja. Njegova odločilna prednost pa je uporaba različnih učnih pripomočkov in raznolikost učnih slogov.