>
>
>
Bazel III donosi bankama promene
View Cart “Obveznice i zaštita dužničkih portfolija” has been added to your cart.
Bazel III donosi bankama promene
Bazel III donosi bankama promene
In hotel Beograd
In hotel Beograd predavalnica

Bazel III donosi bankama promene

390,00 

Datum: 4.–5. februar 2021.

Lokacija: Beograd, In hotel

Cilj seminara je da učesnicima obezbedi pregled izmenjenih pravila Bazela u pogledu adekvatnosti i visine kapitala i minimalne likvidnosti u bankama.

Compare
Category:

Product Description

Bazel III je nastao kao odgovor na finansijsku krizu poslednjih godina. Njegovo uvođenje u bankarsku praksu svakako će promeniti razumevanje i merenje rizika. Najvažnije novine u postojećim bankarskim pravilima su povećanje kvaliteta i visine kapitala banaka, kao i novi globalni standardi likvidnosti.

Cilj seminara Bazel III

Cilj seminara je da učesnicima obezbedi pregled izmenjenih pravila Bazela u pogledu adekvatnosti i visine kapitala i minimalne likvidnosti u bankama.

Seminar ćemo početi sa istorijom međunarodne bankarske regulative, dakle sa regulativom Bazel I i Bazel II. Sledi Bazel III, u okviru kojeg će se razmatrati načini za povećanje kvaliteta, transparentnosti i visine kapitala. Videćemo kako se uvođenjem kontracikličnog kapitalnog amortizera smanjuje procikličnost. Bazel III uvodi novi globalni standard likvidnosti.

Detaljnije ćemo pregledati novosti koje donosi i paket CRD IV za jačanje propisa europskog bankarskog sektora. Učesnicima će detaljnije biti predstavljene nove mere za upravljanje rizikom i brojni kapitalski baferi, koji će biti postepeno uvedeni u narednih nekoliko godina.

Na kraju ćemo razgovarati o praktičnim izazovima implementacije novih pravila. Razmotrićemo praktične primere iz bankarske prakse.

Detaljniji program seminara i infografike
Način rada

Seminar je namenjen učesnicima koji su već suočeni s’ problemom i kompleksnošću novih kapitalnih standarda, kao i onima koji žele da se upoznaju sa novim pravilima jer su svesni njihovog značaja i širokog uticaja na poslovanje banaka.
Pored interpretacije novih pravila o kapitalu banaka, kapitalnim amortizerima, likvidnosti i pokazateljima likvidnosti koje uvodi Bazel III, biće predstavljeni i primeri iz prakse velikih stranih banaka koje se novim propisima već prilagođavaju.

Sadržaj seminara

Bazel III kao revizija Bazela II
Kriza i potreba za jačanjem globalnog kapitalnog okvira
Viši minimalni kapitalski standardi
Definicija kapitala
Uvođenje novih kapitalskih bafera
– zaštitni kapitalski bafer (Capital conservation buffer)
– kontraciklični kapitalski bafer(Countercyclical buffer)
Reforme propisa koji regulišu globalnu likvidnost
Uvođenje novih standarda likvidnosti
– koeficijent pokrića likvidnosti (Liquidity Coverage Ratio – LCR)
– koeficijent neto stabilnog finansiranja (Net Stable Funding Ratio – NSFR)
Uvođenje stepena finansijskog leveridža
Novosti koje donosi CRD IV
Praktični primeri iz bankarske prakse

Seminar je namenjen:

– menadžerima i stručnjacima sa područja upravljanja rizicima
– osoblju koje izveštava regulatorna tela,
– rizničarima,
– zaposlenima u računovodstvu i internoj reviziji,
– komercijalistima,
– ostalim zaposlenim koji žele da se upoznaju sa novim standardima upravljanja bankarskim rizicima.

Popust za grupe

2 učesnika – 350 EUR / učesnika
3 ili više učesnika – 310 EUR / učesnika

Vreme održavanja: 4.–5. februar 2021.
Mesto održavanja: Beograd, In hotel, Bul. Arsenija Čarnojevića 56, Novi Beograd
Don`t copy text!