>
>
>
Obveznice i zaštita dužničkih portfolija
Obveznice i zaštita dužničkih portfolija
Obveznice i zaštita dužničkih portfolija
Beograd

Obveznice i zaštita dužničkih portfolija

330,00 

Datum: 3.–4. april 2018.

Lokacija: Beograd, hotel Holiday Inn

Cilj radionice je da učesnike upozna sa različitim vrstama obveznica, njihovim vrednovanjem, analizom rizika i sa praktičnim savetima za zaštitu portfolija od kamatnog rizika.

Compare
Category:

Product Description

Tržište obveznica je vrlo veliko i raznoliko. Poslednjih godina su se povećali obim i kompleksnost tog tržišta, a to sa sobom nosi nove mogućnosti i rizike. Pored običnih strategija investiranja, menadžeri portfolija u poslednje vreme sve češće primenjuju i strategije za zaštitu portfolija.

Cilj radionice

Cilj radionice Obveznice i strategije za zaštitu dužničkih portfolija je da učesnike upozna sa različitim vrstama obveznica, njihovim vrednovanjem, analizom rizika i sa praktičnim savetima za zaštitu portfolija od kamatnog rizika.

Način rada

Program radionice ne zahteva iskustvo iz oblasti poslovanja sa obveznicama, ali je poznavanje teorijskih osnova te oblasti poželjno.

Radionica je namenjena učesnicima koji još nisu stekli praktično iskustvo u toj oblasti, a takođe i trgovcima i menadžerima portfolija koji se obveznicama već bave, ali bi želeli da prošire svoje znanje i upoznaju nove tehnike trgovanja obveznicama i zaštite portfolija. Pored teorijskih osnova, razmatraće se i posebno interesantna rešenja za svakodnevni rad. Pojedine teme će se brzo i intenzivno pomerati od osnova obveznica do operativnih aspekata zaštite portfolija.

Zbog upotrebe praktičnih primera i vežbi, učesnici treba sa sobom da ponesu finansijski kalkulator (HP 17B ili sličan).

Brošura seminara i infografike
Sadržaj radionice

– Uvod u obveznice
– Šta je obveznica?
– Ko su emitenti, a ko investitori
– Karakteristike obveznica
– Klasifikacija obveznica
– Emitovanje i izmirenje obveznica
– Uloga agencija za kreditni rejting
– Vrednovanje obveznica
– Prinos obveznice: kuponski i trenutni prinos i prinos do dospeća
– Vrednovanje obveznice između isplate kupona
– Izračunavanje dospelih kamata
– Čista i puna cena obveznica
– Kriva prinosa i teorije krive
– Analiza tržišnih rizika za obveznice
– Trajanje (Duration)
– Konveksnost (Convexity)
– Uvod u derivative na obveznice
– Zaštita portfolija obveznica od kamatnog rizika:
– s državnim obveznicama
– s fjučersima i
– kamatnim svopovima

Radionica je namenjena:

– trgovcima dužničkim hartijama od vrednosti
– berzanskim posrednicima
– menadžerima portfolija
– komercijalistima
– stručnim radnicima u oblasti računovodstva i rizika
– revizorima

Popust za grupe

2 učesnika – 300 EUR / učesnika
3 ili više učesnika – 260 EUR / učesnika

Vreme održavanja: 3.–4. april 2018.
Mesto održavanja: Beograd, hotel Holiday Inn