Obveznice i zaštita dužničkih portfolija

390,00 

Datum: 17.–18. septembar 2020.

Lokacija: Beograd, In hotel

Cilj radionice je da učesnike upozna sa različitim vrstama obveznica, njihovim vrednovanjem, analizom rizika i sa praktičnim savetima za zaštitu portfolija od kamatnog rizika.

Buy now Read more