>
>
>
Priprema za MiFID II
Priprema za MiFID II
Priprema za MiFID II
Beograd

Priprema za MiFID II

250,00 

Datum: 9. jun 2020.

Lokacija: Beograd, In hotel

Cilj seminara je da učesnike upozna sa promenama koje se u narednih nekoliko godina očekuju u oblasti finansijskih tržišta i trgovanja finansijskim instrumentima.

Compare
Category:

Description

Pojavom finansijske krize pokazale su se slabosti u funkcionisanju i transparentnosti finansijskih tržišta. Događanja na finansijskim tržištima ukazuju na nužnost jačanja okvira za regulaciju tržišta finansijskih instrumenata radi povećanja njihove transparentnosti, bolje zaštite investitora, jačanja poverenja, ograničenja neregulisanih oblasti i obezbeđivanja adekvatnih ovlašćenja za nadzorne organe koja će im omogućiti da obavljaju svoje dužnosti.

Cilj seminara MiFID II

Cilj seminara je da učesnike upozna sa promenama koje se u narednih nekoliko godina očekuju u oblasti finansijskih tržišta i trgovanja finansijskim instrumentima. U okviru obrazovnog programa će biti predstavljene izmene Direktive o tržištima finansijskih instrumenata (MiFID) koja je na snazi od novembra 2007. i delimično je izmenjena novom direktivom (MiFID II), a delimično dopunjena Uredbom (MiFIR).

Način rada

Obrazovanje je namenjeno učesnicima koji se već suočavaju sa problemima i dilemama u vezi sa zahtevima MiFID, kao i onima koji žele da se upoznaju sa novim pravilima koje u poslovanje banaka i brokerskih firmi uvodi MiFID II. Pored interpretacije novih propisa, na seminaru ćemo razmatrati i promene u poređenju sa postojećim uređenjem MiFID, a uz to ćemo istaći važne novine u regulativi kojima će neke finansijske institucije morati da se prilagode u narednim godinama.

Detaljniji program seminara
Sadržaj seminara

– Promene definicije investicionih usluga i poslova
– Poboljšanje korporativnog upravljanja
– Veća zaštita kod pružanja investicionih usluga neprofesionalnim klijentima
– Novi zahtevi za mesta trgovanja
– Novi oblici organizovanog trgovanja
– Visoko frekventno trgovanje
– Veća i efikasnija konsolidacija podataka
– Zahtevi za transparentnost pre i posle trgovanja
– Efikasne sankcije
– Uloga Evropske uprave za hartije od vrednosti i tržišta (ESMA)

Seminar je namenjen:

– menadžerima i zaposlenima u oblasti trgovanja finansijskim instrumentima, investicionog bankarstva i praćenja poslovanja finansijskih tržišta,
revizorima,
– zaposlenima u pravnoj kancelariji,
– komercijalistima,
– praktičarima u oblasti rizika i kontrole,
– svima koji žele da dobiju informacije u vezi sa očekivanim regulatornim promenama na finansijskim tržištima.

Popust za grupe

2 učesnika – 220 EUR / učesnika
3 ili više učesnika – 200 EUR / učesnika

Vreme održavanja: 9. jun 2020.
Mesto održavanja: Beograd, In Hotel, Bul. Arsenija Čarnojevića 56, Novi Beograd
Don`t copy text!