>
>
>
Priprema za MiFID II
View Cart “Finansije za nefinansijske menadžere” has been added to your cart.
Priprema za MiFID II
Priprema za MiFID II
Beograd

Priprema za MiFID II

250,00 

Datum: 9. jun 2020.

Lokacija: Beograd, In hotel

Cilj seminara je da učesnike upozna sa promenama koje se u narednih nekoliko godina očekuju u oblasti finansijskih tržišta i trgovanja finansijskim instrumentima.

Compare
Category:

Product Description

Pojavom finansijske krize pokazale su se slabosti u funkcionisanju i transparentnosti finansijskih tržišta. Događanja na finansijskim tržištima ukazuju na nužnost jačanja okvira za regulaciju tržišta finansijskih instrumenata radi povećanja njihove transparentnosti, bolje zaštite investitora, jačanja poverenja, ograničenja neregulisanih oblasti i obezbeđivanja adekvatnih ovlašćenja za nadzorne organe koja će im omogućiti da obavljaju svoje dužnosti.

Cilj seminara MiFID II

Cilj seminara je da učesnike upozna sa promenama koje se u narednih nekoliko godina očekuju u oblasti finansijskih tržišta i trgovanja finansijskim instrumentima. U okviru obrazovnog programa će biti predstavljene izmene Direktive o tržištima finansijskih instrumenata (MiFID) koja je na snazi od novembra 2007. i delimično je izmenjena novom direktivom (MiFID II), a delimično dopunjena Uredbom (MiFIR).

Način rada

Obrazovanje je namenjeno učesnicima koji se već suočavaju sa problemima i dilemama u vezi sa zahtevima MiFID, kao i onima koji žele da se upoznaju sa novim pravilima koje u poslovanje banaka i brokerskih firmi uvodi MiFID II. Pored interpretacije novih propisa, na seminaru ćemo razmatrati i promene u poređenju sa postojećim uređenjem MiFID, a uz to ćemo istaći važne novine u regulativi kojima će neke finansijske institucije morati da se prilagode u narednim godinama.

Detaljniji program seminara
Sadržaj seminara

– Promene definicije investicionih usluga i poslova
– Poboljšanje korporativnog upravljanja
– Veća zaštita kod pružanja investicionih usluga neprofesionalnim klijentima
– Novi zahtevi za mesta trgovanja
– Novi oblici organizovanog trgovanja
– Visoko frekventno trgovanje
– Veća i efikasnija konsolidacija podataka
– Zahtevi za transparentnost pre i posle trgovanja
– Efikasne sankcije
– Uloga Evropske uprave za hartije od vrednosti i tržišta (ESMA)

Seminar je namenjen:

– menadžerima i zaposlenima u oblasti trgovanja finansijskim instrumentima, investicionog bankarstva i praćenja poslovanja finansijskih tržišta,
revizorima,
– zaposlenima u pravnoj kancelariji,
– komercijalistima,
– praktičarima u oblasti rizika i kontrole,
– svima koji žele da dobiju informacije u vezi sa očekivanim regulatornim promenama na finansijskim tržištima.

Popust za grupe

2 učesnika – 220 EUR / učesnika
3 ili više učesnika – 200 EUR / učesnika

Vreme održavanja: 9. jun 2020.
Mesto održavanja: Beograd, In Hotel, Bul. Arsenija Čarnojevića 56, Novi Beograd
Don`t copy text!