>
>
>
Finančni instrumenti in finančni trgi
Finančni instrumenti in finančni trgi
Finančni instrumenti in finančni trgi
Ljubljana

Finančni instrumenti in finančni trgi

375,00 

Datum: oktober 2022

Lokacija: Ljubljana, Hotel Mons

Cilj seminarja je na strukturiran in celovit način predstaviti glavne finančne instrumente in trenutno delovanje glavnih trgov.

Compare
Category:

Description

Cilj seminarja

Cilj seminarja Finančni instrumenti in finančni trgi je na strukturiran in celovit način predstaviti glavne finančne instrumente in trenutno delovanje glavnih trgov.

Začeli bomo s splošnim pregledom aktualnih dogodkov na finančnih trgih, vključno z novimi predpisi, ki so vezani na to področje financ. Ogledali si bomo razloge za gibanja valutnih tečajev in obrestnih mer ter razložili pomen valutnih trgov v mednarodni trgovini.

Nato bomo podrobneje spoznali kapitalske trge. Predstavili vam bomo glavne lastniške in dolžniške finančne instrumente.

Na koncu seminarja bomo obravnavali šetrg izvedenih finančnih instrumentov in osnovne vrste izvedenih finančnih instrumentov.

Način dela

Seminar je sestavljen iz teorije trgov in finančnih instrumentov, upravljanja tržnih tveganj, razprav, kratkih primerov ter vaj.

Predhodno znanje s tega področja ni potrebno. Seminar Finančni instrumenti in finančni trgi je primeren za vse, ki so vpeti v dogajanja na različnih trgih finančnih instrumentov in bi radi dopolnili svoje teoretično znanje oziroma ga nadgradili s praktičnimi primeri iz prakse.

Udeleženci bodo po delavnici bolje razumeli finančne instrumente in logiko delovanja finančnih trgov, pa tudi povezavo med instrumenti in tveganji.

Program seminarja Finančni instrumenti in finančni trgi in infografike o finančnih instrumentih
Finančni instrumenti in finančni trgi podrobneje
Datum: oktober 2022
Vsebina delavnice

– Aktualni dogodki iz svetovnih finančnih trgov
– Reforma zakonodaje in spreminjanje finančnega okolja
– Kratka zgodovina razvoja finančnih trgov
– Pregled glavnih vrst finančnih instrumentov in glavnih trgov
– Valutni in denarni trg
– Promptni valutni posel
– Depoziti, zakladne menice, komercialni zapisi, potrdila o denarnem depozitu
– Lastniški finančni instrumenti
– Vloga delnic v financiranju podjetja
– Primarni in sekundarni trg delnic
– Dolžniški finančni instrumenti
– Glavne značilnosti dolžniških instrumentov
– Državne in podjetniške obveznice
– Izvedeni finančni instrumenti in terminski trgi
– Značilnosti izvedenih instrumentov
– Vrste osnovnih izvedenih instrumentov in trgov
– Primeri uporabe teh instrumentov

Semina je namenjen:

– vodstvu in zaposlenim na področju trgovanja s finančnimi instrumenti, investicijskega bančništva in skrbništva ter spremljave poslov finančnih trgov
– borznim posrednikom in upravljavcem
– revizorjem
– komercialistom
– strokovnim delavcem s področja upravljanja tveganj
– IT-tehnologom, ki se ukvarjajo z razvojem podpore finančnih instrumentov
– začetnikom, ki trgujejo s finančnimi instrumenti
– vsem drugim, ki želijo pridobiti nove informacije in znanja s širokega področja finančnih trgov

Popust za skupine

3 in več udeležencev – 350 EUR / udeleženca

Kraj izvedbe: Ljubljana, Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4
Don`t copy text!