>
>
>
Finančni instrumenti in tveganja
Finančni instrumenti in tveganja
Finančni instrumenti in tveganja

Finančni instrumenti in tveganja

590,00 

Datum: 7.–8. april 2022

Lokacija: Bled, Hotel Lovec

Cilj seminarja je predstaviti delovanje finančnih trgov in glavnih finančnih instrumentov ter upravljanje tržnih tveganj, vključno z merjenjem tveganj in načini za zavarovanje pred tveganji.

Compare
Category:

Description

Cilj seminarja

Cilj seminarja je na strukturiran in celovit način predstaviti trenutno delovanje finančnih trgov in glavnih finančnih instrumentov. Začeli bomo s splošnim pregledom aktualnih dogodkov na finančnih trgih, vključno z novimi predpisi, ki so vezani na to področje financ. Ogledali si bomo razloge za gibanja valutnih tečajev in obrestnih mer ter razložili pomen valutnih trgov v mednarodni trgovini. Nato bomo podrobneje spoznali kapitalske trge. Predstavljeni bodo glavni lastniški in dolžniški finančni instrumenti.

Udeležence seminarja želimo seznaniti tudi s sistemom, ki ga lahko uporabljajo finančne institucije, institucionalni vlagatelji in podjetja za prepoznavanje, merjenje in poročanje tržnih tveganj. Predstavljen bo podroben pregled upravljanja tržnih tveganj, vključno z merjenjem tveganj in sistemom limitov. Po predstavitvi in razpravi o posameznih vrstah tržnih tveganj bodo podrobneje predstavljeni tudi instrumenti in metode, ki se uporabljajo za upravljanje tveganj.

Način dela

Seminar je sestavljen iz teorije trgov in finančnih instrumentov, razprav, kratkih primerov in vaj. Primeren je za vse, ki so vsakodnevno vpeti v dogajanja na različnih trgih finančnih instrumentov in bi radi dopolnili svoje znanje oziroma ga nadgradili s praktičnimi primeri. Primeren je tudi za tiste, ki se s tveganji bolj poglobljeno ukvarjajo pri vsakodnevnem delu, pa želijo svoje vedenje dopolniti z dodatnimi primeri iz prakse. Predstavljeni bodo primeri dobrega in tudi slabega obvladovanja tveganj ter običajne in najpogosteje uporabljene tehnike obvladovanja tržnih tveganj.

Udeleženci bodo po seminarju bolje razumeli finančne instrumente in logiko delovanja finančnih trgov, pa tudi povezavo med instrumenti in tveganji.

Zaradi uporabe praktičnih primerov in vaj naj imajo slušatelji s seboj finančni kalkulator (HP 17B ali podoben).

Natančnejši opis programa in urnik

Datum: 7.–8. april 2022

Vsebina seminarja

– Finančni trgi, finančni instrumenti, investicijske storitve in posli
– Valutni in denarni trg
– Lastniški in dolžniški finančni instrumenti
– Tveganja in kapital banke
– Tržna tveganja in njihovo merjenje
– Instrumenti in strategije za zavarovanje pred tržnimi tveganji
– Praktični primeri upravljanja tržnih tveganj

Seminar je namenjen:

– vodstvu in zaposlenim na področju trgovanja s finančnimi instrumenti, investicijskega bančništva in skrbništva ter spremljave poslov finančnih trgov,
– bančnim uslužbencem in finančnikom v podjetjih, ki se pri svojem delu srečujejo z raznovrstnimi finančnimi posli in bi se radi seznanili z novimi načini obvladovanja tveganj,
– borznim posrednikom in upravljavcem portfeljev,
– revizorjem,
– zaposlenim v področju financ, ki želijo pridobiti celovit in praktičen pogled na široko področje finančnih tveganj,
strokovnim delavcem s področja upravljanja s tveganji in zaposlenim v računovodstvu,
– vsem drugim zainteresiranim uslužbencem, ki želijo osvežiti svoje finančno znanje oziroma poglobiti svoje vedenje o finančnih tveganjih

Popust za skupine

3 in več udeležencev – 550 EUR / udeleženca

Kraj izvedbe: Bled, Hotel Lovec, Ljubljanska cesta 6
Don`t copy text!