>
>
>
Izobraževanje oseb, ki dajejo strankam informacije o finančnih instrumentih, investicijskih storitvah in poslih
Izobraževanje oseb, ki dajejo strankam informacije o finančnih instrumentih, investicijskih storitvah in poslih
Izobraževanje oseb, ki dajejo strankam informacije o finančnih instrumentih, investicijskih storitvah in poslih
Finančno izobraževanje

Izobraževanje oseb, ki dajejo strankam informacije o finančnih instrumentih, investicijskih storitvah in poslih

375,00 

Datum: september 2022

Lokacija: Ljubljana, Hotel Mons

Izobraževanje je pripravljeno v skladu z zahtevami ATVP glede znanj in usposobljenosti fizičnih oseb, ki dajejo strankam informacije o finančnih instrumentih, investicijskih storitvah in poslih ter pomožnih investicijskih storitvah.

Compare
Category:

Description

Cilj seminarja

Cilj izobraževanja je na strukturiran in celovit način predstaviti delovanje finančnih trgov in finančnih instrumentov ter poslovanje z njimi. Začeli bomo s splošnim pregledom aktualnih dogodkov na finančnih trgih, vključno z novimi predpisi, ki so vezani na to področje financ. Sledil bo prikaz finančnih instrumentov in storitev ter različnih mest trgovanja. Na koncu bodo prikazane še politike, ki jih morajo imeti banke, ki ponujajo investicijske storitve svojim strankam.
Izobraževanje je pripravljeno v skladu z zahtevami Agencija za trg vrednostnih papirjev glede znanj in usposobljenosti fizičnih oseb, ki dajejo strankam informacije o finančnih instrumentih, investicijskih storitvah in poslih ter pomožnih investicijskih storitvah. Te osebe morajo po končanem izobraževanju tudi uspešno opraviti preizkus znanja in usposobljenosti.

Dogajanje na finančnih trgih in trgovanje s finančnimi instrumenti se izjemno hitro spreminjata, v zadnjih letih pa se je močno spremenila tudi zakonodaja, ki regulira to poslovanje. Na izobraževanju vas bomo seznanili z novostmi s področja finančnih trgov, z razvojem novih oblik trgovanja in z novostmi glede finančnih instrumentov. Udeleženci izobraževanja bodo osvojili nove, predvsem pa praktične informacije glede tržnih tveganj in načinov njihovega upravljanja. Predstavili vam bomo tudi spremembo finančne regulative.

Način dela

Izobraževanje je sestavljeno iz teorije trgov in finančnih instrumentov, razprav in kratkih primerov. Poleg razlage nove zakonodaje bodo obravnavani tudi primeri iz prakse. Seminar je primeren za vse, ki so vsakodnevno vpeti v dogajanja na različnih trgih finančnih instrumentov in bi radi dopolnili svoje znanje z zakonodajnimi zahtevami oziroma ga nadgradili s praktičnimi primeri. Udeleženci bodo po seminarju bolje razumeli finančne instrumente in logiko delovanja finančnih trgov, pa tudi povezavo med instrumenti in tveganji.

Vsebina delavnice

– Aktualni dogodki; gospodarska slika in delovanje kapitalskih trgov
– Finančni trgi nekoč in danes
– Regulatorni okvir instrumentov in storitev
– Značilnosti finančnih instrumentov in storitev
– Prikaz investicijskih storitev in zahtevana razčlenitev stroškov
– Prikaz in interpretacija razlike med realiziranimi in napovedanimi rezultati vlaganja
– Prikaz različnih mest trgovanja in OTC trga
– Transparentnost pred in po trgovanju
– Osnovna načela vrednotenja finančnih instrumentov
– Tržna tveganja
– Strategije in politike, ki jih morajo imeti institucije na področju trgovanja s finančnimi instrumenti
– Navzkrižje interesov pri dajanju informacij in kako jih preprečiti

Delavnica je namenjena:

– zaposlenim na področju trgovanja s finančnimi instrumenti, investicijskega bančništva in skrbništva ter spremljave poslov finančnih trgov
– zaposlenim, ki dajejo strankam informacije o finančnih instrumentih, strukturiranih vlogah, investicijskih storitvah in poslih ter pomožnih investicijskih storitvah
– borznim posrednikom
– upravljavcem, ki opravljajo storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti
– osebam, ki opravljajo storitve investicijskega svetovanja
strokovnim delavcem s področja upravljanja tveganj
– revizorjem in
– vsem, ki želijo pridobiti nove informacije in znanja s širokega področja finančnih trgov in instrumentov.

Popust za skupine

3 in več udeležencev – 350 EUR / udeleženca

Datum: september 2022
Kraj izvedbe: Ljubljana, Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4
Don`t copy text!