>
>
>
Obvladovanje finančnih tveganj
Obvladovanje finančnih tveganj
Obvladovanje finančnih tveganj
Finančno izobraževanje

Obvladovanje finančnih tveganj

375,00 

Datum: 20. maj 2022

Lokacija: Ljubljana, Hotel Mons

Cilj seminarja je predstaviti udeležencem finančna tveganja na splošno, posamezne vrste tveganj, proces upravljanja tveganj ter instrumente in načine obvladovanja tveganj.

Compare

Description

V zadnjih letih se je dojemanje finančnih tveganj močno spremenilo. Svetovna finančna je poglobila pereče težave in odprla nova vprašanja, kako bolje ugotavljati, meriti, predvsem pa obvladovati različna finančna tveganja, ki so jim izpostavljene banke, podjetja, pa tudi državne institucije. Razumevanje in upravljanje tveganj je bistveno za vsakogar, ki deluje na finančnih trgih. Ravno zaradi tega postaja znanje o finančnih tveganjih ključnega pomena za uspeh vseh organizacij. Razumevanje načel dobrega obvladovanja tveganj postaja nuja.

Cilj seminarja

Cilj seminarja je predstaviti udeležencem finančna tveganja na splošno, posamezne vrste finančnih tveganj, proces upravljanja tveganj ter instrumente in načine obvladovanja posameznih tveganj. Seminar je zasnovan tako, da je na začetku jasno razložena teorija, ki se v nadaljevanju podpre s primeri iz prakse.

Natančnejši opis programa in infografike o baselskih dogovorih
Način dela

Izobraževanje je namenjeno udeležencem, ki se s tveganji v bankah in podjetjih srečujejo, vendar njihova osnovna naloga ni obvladovanje finančnih tveganj. Seminar pa je primeren tudi za tiste, ki se s tveganji bolj poglobljeno ukvarjajo pri vsakodnevnem delu, pa želijo svoje vedenje dopolniti z dodatnimi primeri iz prakse. Predstavljeni bodo primeri dobrega in tudi slabega obvladovanja tveganj ter običajne in najpogosteje uporabljene tehnike obvladovanja posameznih finančnih tveganj.

Vsebina seminarja

– Uvod v obvladovanje finančnih tveganj
– Kaj je tveganje?
– Pregled različnih vrst finančnih tveganj
– Proces upravljanja s tveganji
– Novi predpisi in nova zakonodaja: Basel III, CRD IV
– Kreditno tveganje
– Tveganje poravnave
– Likvidnostno tveganje
– Operativno tveganje
– Tržno tveganje
– Prikaz primerov dobre in slabe prakse obvladovanja tveganj

Seminar je namenjen:

– bančnim uslužbencem in finančnikom v podjetjih, ki se pri svojem delu srečujejo z raznovrstnimi finančnimi posli in bi se radi seznanili z novimi načini obvladovanja tveganj,
– zaposlenim v področju financ, ki želijo pridobiti celovit in praktičen pogled na široko področje finančnih tveganj,
– strokovnim delavcem s področja upravljanja s tveganji in zaposlenim v računovodstvu, ki želijo poglobiti svoja teoretična znanja o tveganjih in načinih njihovega zavarovanja,
– vsem drugim zainteresiranim uslužbencem, ki želijo osvežiti svoje finančno znanje oziroma poglobiti svoje vedenje o finančnih tveganjih,
– novozaposlenim, ki potrebujejo pri svojem delu osnovna finančna znanja.

Popust za skupine

3 in več udeležencev – 350 EUR / udeleženca

Datum: 20. maj 2022
Kraj izvedbe: Ljubljana, Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4
Don`t copy text!