>
>
>
Upravljanje finančnih tveganj
Upravljanje finančnih tveganj
Upravljanje finančnih tveganj
Finančno izobraževanje

Upravljanje finančnih tveganj

375,00 

Datum: oktober 2022

Lokacija: Ljubljana, Hotel Mons

Cilj seminarja je predstaviti udeležencem tveganje na splošno, posamezne vrste tveganj, vlogo upravljanja tveganj ter osnovne instrumente in načine upravljanja posameznih tveganj.

Compare
Category:

Description

Upravljanje finančnih tveganj se srečuje z novimi izzivi in se zaradi tega tudi hitro razvija. Svetovna finančna kriza je odprla nova vprašanja, kako bolje ugotavljati, meriti, predvsem pa upravljati raznovrstna finančna tveganja, ki so jim izpostavljene banke in podjetja. V finančni krizi smo se naučili, da je razumevanje upravljanja tveganj bistveno za vsakogar, ki deluje na finančnih trgih. Razumevanje načel dobrega upravljanja tveganj ni več samo »dobro je imeti«, temveč postaja to znanje ključnega pomena.

Cilj seminarja

Cilj seminarja Upravljanje finančnih tveganj je predstaviti udeležencem tveganje na splošno, posamezne vrste tveganj, vlogo upravljanja tveganj ter osnovne instrumente in načine upravljanja posameznih tveganj.

Seminar je zasnovan tako, da je najprej jasno razložena teorija, ki se jo kasneje podpre s praktičnimi primeri upravljanja posameznih tveganj.

Način dela

Izobraževanje je namenjeno udeležencem, ki se s tveganji v banki srečujejo, vendar njihova osnovna naloga ni upravljanje tveganj. Primerno pa je tudi za tiste, ki se s tveganji bolj poglobljeno ukvarjajo pri vsakodnevnem delu, pa želijo svoje vedenje dopolniti z dodatnimi primeri iz prakse.

Predstavljeni bodo tudi primeri dobrega in tudi slabega upravljanja tveganj ter običajne in najpogosteje uporabljene tehnike upravljanja posameznih tveganj.

Vsebina seminarja

– Uvod v tveganja
– Upravljanje tveganj
– Kaj je tveganje?
– Pregled različnih vrst tveganja
– Proces upravljanja tveganj
– Predpisi in zakonodaja: Basel, CRD
– Tržno tveganje
– Kreditno tveganje
– Tveganje poravnave
– Likvidnostno tveganje
– Operativno tveganje
– Prikaz primerov dobre in slabe prakse upravljanja tveganj

Seminar je namenjen:

– strokovnim delavcem s področja upravljanja tveganj
– skrbnikom podjetij
– zakladnikom
– trgovcem
– borznim posrednikom
– upravljalcem skladov
– komercialistom
– zaposlenim v računovodstvu, ki želijo poglobiti svoja teoretična znanja

Popust za skupine

3 in več udeležencev – 350 EUR / udeleženca

Datum: oktober 2022
Kraj izvedbe: Ljubljana, Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4
Don`t copy text!