>
>
>
Usposabljanje za borzne posrednike
Usposabljanje za borzne posrednike
Usposabljanje za borzne posrednike

Usposabljanje za borzne posrednike

590,00 

Datum: 5.–6. maj 2022

Lokacija: Bled, Hotel Lovec

Cilj usposabljanja je na strukturiran in celovit način predstaviti delovanje finančnih trgov in finančnih instrumentov ter poslovanje z njimi.

Compare
Category:

Description

Cilj seminarja

Cilj dvodnevnega usposabljanja je na strukturiran in celovit način predstaviti delovanje finančnih trgov in finančnih instrumentov ter poslovanje z njimi.

Začeli bomo s splošnim pregledom aktualnih dogodkov na finančnih trgih, vključno z novimi predpisi, ki so vezani na to področje financ. Sledil bo prikaz finančnih instrumentov in storitev ter različnih mest trgovanja. Na koncu bodo prikazane še politike, ki jih morajo imeti banke, ki ponujajo investicijske storitve svojim strankam. Usposabljanje za borzne posrednike je pripravljeno v skladu z zahtevami Agencija za trg vrednostnih papirjev glede znanj in usposobljenosti fizičnih oseb, ki dajejo strankam informacije o finančnih instrumentih, investicijskih storitvah in poslih ter pomožnih investicijskih storitvah. Zato morajo te osebe po končanem izobraževanju uspešno opraviti tudi preizkus znanja in usposobljenosti.

Način dela

Usposabljanje za borzne posrednike je sestavljeno iz teorije trgov in finančnih instrumentov, razprav in kratkih primerov. Poleg razlage nove zakonodaje bodo obravnavani tudi primeri iz prakse. Seminar je primeren za vse, ki so vsakodnevno vpeti v dogajanja na različnih trgih finančnih instrumentov in bi radi dopolnili svoje znanje z zakonskimi zahtevami oziroma ga nadgradili s praktičnimi primeri. Udeleženci bodo po seminarju bolje razumeli finančne instrumente in logiko delovanja finančnih trgov, pa tudi povezavo med instrumenti in tveganji.

Brošura in enodnevni seminar
Vsebina delavnice

– Aktualni dogodki; gospodarska slika in delovanje kapitalskih trgov
– Finančni trgi nekoč in danes
– Regulatorni okvir instrumentov in storitev
– Značilnosti finančnih instrumentov in storitev
– Prikaz investicijskih storitev in zahtevana razčlenitev stroškov
– Prikaz in interpretacija razlike med realiziranimi in napovedanimi rezultati vlaganja
– Prikaz različnih mest trgovanja in OTC trga
– Transparentnost pred in po trgovanju
– Osnovna načela vrednotenja finančnih instrumentov
– Tržna tveganja
– Strategije in politike, ki jih morajo imeti institucije na področju trgovanja s finančnimi instrumenti
– Navzkrižje interesov pri dajanju informacij in kako jih preprečiti

Popust za skupine

3 in več udeležencev – 550 EUR / udeleženca

Datum: 5.–6. maj 2022
Kraj izvedbe: Bled, Hotel Lovec, Ljubljanska cesta 6
Don`t copy text!