>
>
>
Bazel III donosi bankama promene
Bazel III donosi bankama promene
Bazel III donosi bankama promene
In hotel Beograd
In hotel Beograd predavalnica

Bazel III donosi bankama promene

390,00 

Datum: 4.–5. februar 2021.

Lokacija: Beograd, In hotel

Cilj seminara je da učesnicima obezbedi pregled izmenjenih pravila Bazela u pogledu adekvatnosti i visine kapitala i minimalne likvidnosti u bankama.

Compare
Category:

Description

Bazel III je nastao kao odgovor na finansijsku krizu poslednjih godina. Njegovo uvođenje u bankarsku praksu svakako će promeniti razumevanje i merenje rizika. Najvažnije novine u postojećim bankarskim pravilima su povećanje kvaliteta i visine kapitala banaka, kao i novi globalni standardi likvidnosti.

Cilj seminara Bazel III

Cilj seminara je da učesnicima obezbedi pregled izmenjenih pravila Bazela u pogledu adekvatnosti i visine kapitala i minimalne likvidnosti u bankama.

Seminar ćemo početi sa istorijom međunarodne bankarske regulative, dakle sa regulativom Bazel I i Bazel II. Sledi Bazel III, u okviru kojeg će se razmatrati načini za povećanje kvaliteta, transparentnosti i visine kapitala. Videćemo kako se uvođenjem kontracikličnog kapitalnog amortizera smanjuje procikličnost. Bazel III uvodi novi globalni standard likvidnosti.

Detaljnije ćemo pregledati novosti koje donosi i paket CRD IV za jačanje propisa europskog bankarskog sektora. Učesnicima će detaljnije biti predstavljene nove mere za upravljanje rizikom i brojni kapitalski baferi, koji će biti postepeno uvedeni u narednih nekoliko godina.

Na kraju ćemo razgovarati o praktičnim izazovima implementacije novih pravila. Razmotrićemo praktične primere iz bankarske prakse.

Detaljniji program seminara i infografike
Način rada

Seminar je namenjen učesnicima koji su već suočeni s’ problemom i kompleksnošću novih kapitalnih standarda, kao i onima koji žele da se upoznaju sa novim pravilima jer su svesni njihovog značaja i širokog uticaja na poslovanje banaka.
Pored interpretacije novih pravila o kapitalu banaka, kapitalnim amortizerima, likvidnosti i pokazateljima likvidnosti koje uvodi Bazel III, biće predstavljeni i primeri iz prakse velikih stranih banaka koje se novim propisima već prilagođavaju.

Sadržaj seminara

Bazel III kao revizija Bazela II
Kriza i potreba za jačanjem globalnog kapitalnog okvira
Viši minimalni kapitalski standardi
Definicija kapitala
Uvođenje novih kapitalskih bafera
– zaštitni kapitalski bafer (Capital conservation buffer)
– kontraciklični kapitalski bafer(Countercyclical buffer)
Reforme propisa koji regulišu globalnu likvidnost
Uvođenje novih standarda likvidnosti
– koeficijent pokrića likvidnosti (Liquidity Coverage Ratio – LCR)
– koeficijent neto stabilnog finansiranja (Net Stable Funding Ratio – NSFR)
Uvođenje stepena finansijskog leveridža
Novosti koje donosi CRD IV
Praktični primeri iz bankarske prakse

Seminar je namenjen:

– menadžerima i stručnjacima sa područja upravljanja rizicima
– osoblju koje izveštava regulatorna tela,
– rizničarima,
– zaposlenima u računovodstvu i internoj reviziji,
– komercijalistima,
– ostalim zaposlenim koji žele da se upoznaju sa novim standardima upravljanja bankarskim rizicima.

Popust za grupe

2 učesnika – 350 EUR / učesnika
3 ili više učesnika – 310 EUR / učesnika

Vreme održavanja: 4.–5. februar 2021.
Mesto održavanja: Beograd, In hotel, Bul. Arsenija Čarnojevića 56, Novi Beograd
Don`t copy text!