>
>
>
Basel III prinaša bankam spremembe
Basel III prinaša bankam spremembe
Basel III prinaša bankam spremembe

Basel III prinaša bankam spremembe

245,00 

Datum: 14. februar 2019

Lokacija: Ljubljana, Hotel Mons

Cilj delavnice je podrobneje pregledati posodobljena baselska pravila glede kapitalske ustreznosti bank in nova pravila glede likvidnosti bank.

Compare
Category:

Product Description

Cilj delavnice

Cilj delavnice Basel III je podrobneje pregledati posodobljena baselska pravila glede kapitalske ustreznosti bank in nova pravila glede likvidnosti bank.

Udeležencem bodo predstavljene najnovejše usmeritve za merjenje in upravljanje tveganj, ki jih želi Basel III postopno uveljaviti v naslednjih štirih letih.

Način dela

Izobraževanje je namenjeno tako udeležencem, ki se že sedaj srečujejo s problematiko in kompleksnostjo novih baselskih standardov, kot tistim udeležencem, ki se želijo z novimi pravili seznaniti, saj se zavedajo njihove pomembnosti in širokega vpliva na poslovanje bank.

Poleg razlage novih pravil glede kapitala bank, likvidnosti, kapitalskih blažilnikov in likvidnostnih količnikov, ki jih uvaja Basel III, bodo predstavljeni tudi primeri iz bančne prakse tujih bank, ki se na nova pravila že prilagajajo.

Vsebina delavnice

– Basel I in II
– Basel III kot revizija Basla II
– Spremembe na področju likvidnosti in kapitala
– Obveznost izpolnjevanja novih likvidnostnih standardov
– Količnik likvidnostnega kritja (Liquidity Coverage Ratio – LCR)
– Količnik neto stabilnega financiranja (Net Stable Funding Ratio – NSFR)
– Spremembe na področju kapitala bank
– Kapitalski blažilniki
– Varovalni kapitalski blažilnik (Capital conservation buffer)
– Proticiklični kapitalski blažilnik (Countercyclical capital buffer)

Delavnica je namenjena:

– strokovnim delavcem s področja upravljanja s tveganji
– zakladnikom
– zaposlenim v računovodstvu in interni reviziji
– drugim zaposlenim, ki se želijo seznaniti z novimi standardi upravljanja bančnih tveganj

Popust za skupine

2 udeleženca – 220 EUR / udeleženca
3 in več udeležencev – 200 EUR / udeleženca

Datum: 14. februar 2019
Kraj izvedbe: Ljubljana, Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4