>
>
>
Basel III prinaša bankam spremembe
Basel III prinaša bankam spremembe
Basel III prinaša bankam spremembe
Finančno izobraževanje

Basel III prinaša bankam spremembe

375,00 

Datum:

Lokacija: Ljubljana, Hotel Mons

Cilj delavnice je podrobneje pregledati posodobljena baselska pravila glede kapitalske ustreznosti bank in nova pravila glede likvidnosti bank.

Compare
Category:

Description

Cilj seminarja

Cilj seminarja Basel III je podrobneje pregledati posodobljena baselska pravila glede kapitalske ustreznosti bank in nova pravila glede likvidnosti bank.

Basel III je nastal kot odgovor na svetovno finančno krizo in uvaja številne novosti za bolj varno bančno poslovanje. Glavni poudarki so na povečanju potrebnega kapitala, ki ga morajo imeti banke za blaženje različnih finančnih tveganj, uvedba količnika finančnega vzvoda ter podrobnejša pravila glede upravljanja likvidnosti.

Seminar je sestavljena iz pregleda novih Baselskih pravil, razprav in primerov iz prakse. Primeren je za vse, ki se že srečujejo s težavami in kompleksnostjo novih standardov, pa tudi tistim udeležencem, ki se želijo z novimi pravili samo seznaniti, saj se zavedajo njihove pomembnosti na celotno poslovanje bank.

Način dela

Izobraževanje je namenjeno tako udeležencem, ki se že sedaj srečujejo s problematiko in kompleksnostjo novih baselskih standardov, kot tistim udeležencem, ki se želijo z novimi pravili seznaniti, saj se zavedajo njihove pomembnosti in širokega vpliva na poslovanje bank.

Poleg razlage novih pravil glede kapitala bank, likvidnosti, kapitalskih blažilnikov in likvidnostnih količnikov, ki jih uvaja Basel III, bodo predstavljeni tudi primeri iz bančne prakse tujih bank, ki se na nova pravila že prilagajajo. Udeležencem bodo predstavljene najnovejše usmeritve za merjenje in upravljanje tveganj, ki jih uveljavlja Basel III.

Vsebina delavnice

– Basel I in II
– Basel III kot revizija Basla II
– Spremembe na področju likvidnosti in kapitala
– Obveznost izpolnjevanja novih likvidnostnih standardov
– Količnik likvidnostnega kritja (Liquidity Coverage Ratio – LCR)
– Količnik neto stabilnega financiranja (Net Stable Funding Ratio – NSFR)
– Spremembe na področju kapitala bank
– Kapitalski blažilniki
– Varovalni kapitalski blažilnik (Capital conservation buffer)
– Proticiklični kapitalski blažilnik (Countercyclical capital buffer)

Delavnica je namenjena:

– strokovnim delavcem s področja upravljanja s tveganji
– zakladnikom
– zaposlenim v računovodstvu in interni reviziji
– drugim zaposlenim, ki se želijo seznaniti z novimi standardi upravljanja bančnih tveganj

Popust za skupine

3 in več udeležencev – 350 EUR / udeleženca

Datum:
Kraj izvedbe: Ljubljana, Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4
Don`t copy text!