>
>
>
Novosti, ki jih prinaša CRD IV
Novosti, ki jih prinaša CRD IV
Novosti, ki jih prinaša CRD IV
Finančno izobraževanje

Novosti, ki jih prinaša CRD IV

375,00 

Datum:

Lokacija: Ljubljana, Hotel Mons

Cilj delavnice je podrobneje pregledati novosti, ki jih prinaša sveženj CRD IV za okrepitev predpisov bančnega sektorja.

Compare
Category:

Description

Cilj delavnice

Cilj delavnice CRD IV je podrobneje pregledati novosti, ki jih prinaša sveženj CRD IV za okrepitev predpisov bančnega sektorja.

Udeležencem bodo podrobneje predstavljene novosti na področju opredelitve kapitala, novosti pri kapitalskih zahtevah za posamezna tveganja, novosti na področju likvidnostnega tveganja, pa tudi nova merila za upravljanje tveganj in številni kapitalski blažilniki, ki bodo postopno uvedeni v naslednjih letih.

Način dela

Izobraževanje je namenjeno tako udeležencem, ki se že sedaj srečujejo s problematiko upravljanja in poročanja različnih bančnih tveganj, kapitalskih zahtev in razkritij, kot tudi tistim udeležencem, ki se želijo z novimi pravili šele seznaniti, saj se zavedajo njihove pomembnosti in velikega vpliva na celotno poslovanje bank.

Poleg razlage novih pravil glede kapitala in kapitalskih zahtev, likvidnosti, finančnega vzvoda, kapitalskih blažilnikov in drugih novosti, ki jih prinaša CRD IV, bodo prikazani tudi primeri prilagajanja na novo regulativo iz prakse.

Vsebina delavnice

– Novosti pri opredelitvi kapitala
– Novosti pri kapitalskih zahtevah
– Kreditno tveganje
– Operativno tveganje
– Tržno tveganje
– Tveganje poravnave
– Tveganje prilagoditve kreditnega vrednotenja
– Kreditno tveganje nasprotne stranke
– Velike izpostavljenosti
– Novosti na področju likvidnosti
– Finančni vzvod
– Razkritja s strani institucij
– Dostop do dejavnosti kreditnih institucij
– Kapitalski blažilniki
– Upravljanje institucij in politike prejemkov

Delavnica je namenjena:

– strokovnim delavcem s področja upravljanja tveganj
– osebju regulativnega poročanja
– zaposlenim v pravni pisarni in službah za skladnost poslovanja
– zaposlenim v računovodstvu in interni reviziji
– zakladnikom
– osebju v spremljavi trgovanja
– drugim zaposlenim, ki se želijo seznaniti z novimi standardi upravljanja bančnih tveganj v evropskem bančništvu

Popust za skupine

3 in več udeležencev – 350 EUR / udeleženca

Datum:
Kraj izvedbe: Ljubljana, Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4
Don`t copy text!