>
>
>
Obveznice in ščitenje dolžniških portfeljev
Obveznice in ščitenje dolžniških portfeljev
Obveznice in ščitenje dolžniških portfeljev

Obveznice in ščitenje dolžniških portfeljev

590,00 

Datum: 21.–22. april 2022

Lokacija: Bled, Hotel Lovec

Cilj seminarja je seznaniti udeležence z različnimi vrstami obveznic, z njihovim vrednotenjem, analizo tveganj ter s praktičnimi nasveti za zavarovanje portfeljev pred obrestnim tveganjem.

Compare
Category:

Description

Cilj seminarja

Cilj seminarja Obveznice in ščitenje dolžniških portfeljev je seznaniti udeležence z različnimi vrstami obveznic, z razlogi in načini izdaje obveznic, z vrednotenjem obveznic, analizo tveganj ter s številni praktičnimi nasveti za zavarovanje portfeljev pred obrestnim tveganjem.

Način dela

Program izobraževanja ne zahteva izkušenj s področja poslovanja z obveznicami, teoretične osnove s tega področja pa so dobrodošle. Seminar je namenjen udeležencem, ki še nimajo praktičnih izkušenj s tega področja, pa tudi trgovcem in upravljalcem portfeljev obveznic, ki se z obveznicami že ukvarjajo, pa bi radi razširili svoje znanje in spoznali nove tehnike trgovanja z obveznicami in ščitenja portfeljev.

Poleg teoretičnih osnov bodo obravnavane tudi posebej zanimive rešitve za vsakodnevno delo. Posamezne teme se bodo hitro in intenzivno premikale od osnov obveznic do operativnih vidikov zavarovanja portfelja.

Zaradi uporabe praktičnih primerov in vaj naj imajo slušatelji s seboj finančni kalkulator (HP 17B ali podoben).

Natančnejši opis programa Obveznice in infografike

Več o obveznicah

Več o tem, kdo so izdajatelji obveznic, kdo kupci, kaj je glavnica, dospetje in kupon pri obveznicah, kako se izračuna donos in kako se vrednotijo obveznice, lahko preberete v članku Obveznice – kaj so, kdo so izdajatelji in kdo vlagatelji v obveznice. V tem članku boste izvedeli tudi več o merjenju tržnega tveganja pri obveznicah ter kako poteka zavarovanje dolžniških portfeljev v praksi. Več o razmerah na slovenskem finančnem trgu in trgovanju z obveznicami pa si lahko preberete v članku Obveznice, vlaganje v obveznice in zavarovanje portfeljev. Ne pozabite se prijaviti na seminar, lahko pa vam pripravimo tudi interno izobraževanje o obveznicah. Investirajte v svoje finančno znanje, saj prinaša ta naložba najvišje obresti!

Vsebina seminarja

– Uvod v obveznice
– Kaj je obveznica
– Kdo so izdajatelji in kdo vlagatelji
– Značilnosti obveznic
– Razvrščanje obveznic
– Izdaja in poravnava obveznic
– Vloga bonitetnih agencij
– Vrednotenje obveznic
– Donos obveznic: kuponski in trenutni donos ter donos do dospetja
– Vrednotenje obveznic med izplačili kuponov
– Izračun natečenih obresti
– Čista in polna cena obveznice
– Krivulje donosa in teorije krivulj
– Mere tveganja pri obveznicah:
– Trajanje (Duration)
– Konveksnost (Convexity)
– Uvod v izvedene finančne instrumente na obveznice
– Ščitenje portfelja obveznic pred obrestnim tveganjem
– Terminske pogodbe na obveznice
– Zamenjave obrestnih mer

Seminar je namenjen:

– bančnikom in finančnikom, ki se ukvarjajo z upravljanjem tveganj ali z bilanco banke ali podjetja
– zakladnikom
– trgovcem z valutnimi in obrestnimi izvedenimi instrumenti
– trgovcem z vrednostnimi papirji
– komercialistom, ki ponujajo različne bančne produkte
– borznim posrednikom

Popust za skupine

3 in več udeležencev – 550 EUR / udeleženca

Datum: 21.–22. april 2022
Kraj izvedbe: Bled, Best Western Premier Hotel Lovec, Ljubljanska cesta 6
Don`t copy text!