MiFID II
Priprava na MiFID II
Ljubljana
Finančno izobraževanje

MiFID II

375,00 

Datum:

Lokacija: Ljubljana, Hotel Mons

Cilj seminarja je seznaniti udeležence s spremembami na področju regulative finančnih trgov in trgovanja s finančnimi instrumenti.

Compare
Category:

Description

Zaradi finančne krize so se pokazale slabosti v delovanju in preglednosti finančnih trgov. Dogajanja na finančnih trgih so nakazala nujnost večje regulacije trgov finančnih instrumentov, da bi na ta način povečali njihovo preglednost, bolje zaščitili vlagatelje in utrdili zaupanje. Nova direktiva in uredba o trgih finančnih instrumentov (MiFID II) sta stopila v veljavo 3. januarja 2018.

Ali ste že pripravljeni na zahtevane prilagoditve in spremembe?

Priprava na MiFID II

Cilj delavnice Priprava na MiFID II je seznaniti udeležence s spremembami, ki se v naslednjih letih obetajo na področju finančnih trgov in trgovanja s finančnimi instrumenti.

Na izobraževanju bodo predstavljene spremembe Direktive o trgih finančnih instrumentov (MiFID), ki je v veljavi od novembra 2007 in je delno prenovljena z novo direktivo, delno pa nadomeščena z uredbo (MiFIR).

Način dela

Izobraževanje je namenjeno tako udeležencem, ki se že sedaj srečujejo s problematiko in dilemami glede zahtev MiFID oziroma Zakona o trgu finančnih instrumentov, kot tudi tistim udeležencem, ki se želijo seznaniti z novimi pravili, ki jih bo predvsem v poslovanje bank in borznoposredniških hiš uvedel MiFID II.

Poleg razlage nove uredbe in direktive bodo obravnavani tudi primeri iz prakse in spremembe glede na obstoječa pravila, poudarjene pa bodo tudi pomembne novosti, ki se jim bodo morale nekatere finančne institucije prilagoditi v naslednjih letih.

Preberite si kratek članek z naslovom »Smo že pripravljeni na MiFID II?«

Opis programa in infografike o MiFID II
Interno izobraževanje
Interno izobraževanje

Želite seminar MiFID II v obliki internega seminarja v vaši organizaciji?

Lažje se bomo pogovorili o perečih težavah in zagatah, ki se vam pojavljajo pri uvajanju zahtevanih sprememb v prakso.

Vsebina delavnice

– Spremembe pri investicijskih storitvah in poslih ter finančnih instrumentih
– Razvrstitev strank
– Nove oblike organiziranega trgovanja
– Izboljšave pri korporativnem upravljanju
– Obveznost izvršitve naročil pod pogoji, ki so za stranko najugodnejši
– Večja zaščita neprofesionalnih strank
– Strožji nadzor nad algoritemskim trgovanjem
– Povečana preglednost pred in po trgovanju
– Večja in učinkovitejša konsolidacija podatkov
– Povečane zahteve za poročanje regulatorjem in strankam o poslih
– Vloga Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)

Delavnica je namenjena:

– vodstvu in zaposlenim na področju trgovanja s finančnimi instrumenti, investicijskega bančništva in skrbništva ter spremljave poslov finančnih trgov,
– revizorjem,
– zaposlenim v pravni pisarni,
– komercialistom,
– strokovnim delavcem s področja tveganj in kontrole poslovanja ter
– vsem drugim, ki želijo pridobiti dodatne informacije o pričakovanih regulativnih spremembah na področju finančnih trgov.

Popust za skupine

3 in več udeležencev – 350 EUR / udeleženca

Datum:
Kraj izvedbe: Ljubljana, Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, Pot za Brdom 4
Don`t copy text!