>
>
>
Izvedeni instrumenti u bankarskoj praksi
Izvedeni instrumenti u bankarskoj praksi
Izvedeni finansijski instrumenti u bankarskoj praksi
Skopje
Upravljanje finančnih tveganj
Bazel III donosi bankama promene
Finančni instrumenti in finančni trgi

Izvedeni instrumenti u bankarskoj praksi

390,00 

Datum: 26.-27. novembar 2020.

Lokacija: Skopje, Stopanska komora

Cilj seminara je da učesnike upozna sa različitim vrstama finansijskih derivata, koje mogu banke efikasno upotrebiti za štitenje svojih izloženosti, a isto tako da ih nude i svojim klijentima.

Compare
Category:

Description

Cilj seminara

Cilj seminara je da učesnike upozna sa različitim vrstama finansijskih derivata, koje mogu banke efikasno upotrebiti za štitenje svojih izloženosti, a isto tako da ih nude i svojim klijentima. Učesnici seminara će se upoznati sa osnovama njihovog vrednovanja i sa praktičnim savetima za njihovu prodaju klijentima. Prikazani će biti brojni primeri upotrebe derivata za štitenje pozicija banke i za trgovanje, kao i primeri zaštite izloženosti klijenta. Objasnjena će biti i razlika između ugovora sa suprotnom stranom na OTC tržištu (ISDA Master Agreement) i ugovorima za transakcije na regulisanim tržištima.

Način rada

Program seminara ne zahteva iskustvo u oblasti izvedenih finansijskih instrumenata, ali je poznavanje teorijskih osnova te oblasti poželjno. Radionica je namenjena učesnicima koji još nemaju praktična iskustva na tom području, kao i onima koji su već pokušali da koriste te instrumente u praksi. Pored teorijskih osnova, razmatraće se i naročito interesantna rešenja za svakodnevni rad. Pojedine teme će se brzo i intenzivno pomerati od osnova instrumenata do različitih operativnih vidika njihove primene.
Zbog upotrebe praktičnih primera i vežbi, učesnici treba sa sobom da ponesu finansijski kalkulator (HP 17B ili sličan).

Opis programa i infografike o izvedenim finansijskim instrumentima
Sadržaj seminara

– Zašto banke uopšte koriste izvedene finansijske instrumente i zašto ih prodaju svojim klijentima?
– Kako sklopiti prvi posao u praksi?
– Ugovori pre sklapanja transakcija
– ISDA Master Agreement i
– Client Agreement
– Valutni derivati
– valutni forvard (FX Forward)
– valutni svop (FX Swap)
– fjučers ugovor (FX Futures)
– valutna opcija (FX Option)
– Kamatni derivati
– kamatni forvard (Forward/Forward)
– terminski ugovor o kamatnoj stopi (FRA)
– kamatni svop (IRS)
– kamatne opcije (IR Options)
– Osnove vrednovanja pojedinih derivata
– Upotreba derivata za zaštitu i trgovanje

Seminar je namenjen:

– trgovcima sa valutnim i kamatnim instrumentima,
– komercijalistima koji nude različite bankarske produkte,
– rizničarima,
– stručnim radnicima u oblasti upravljanja rizicima, upravljanja bilansom banke i računovodstva,
– trgovcima sa hartijama od vrednosti,
– revizorima.

Popust za grupe

2 učesnika – 350 EUR / učesnika
3 ili više učesnika – 310 EUR / učesnika

Vreme održavanja: 26.-27. novembar 2020.
Mesto održavanja : Skopje, Stopanska komora na Makedonija, Dimitrije Cupovski 13
Don`t copy text!