>
>
>
Obveznice i štitenje dužničkih portfolija
Obveznice i štitenje dužničkih portfolija
Obveznice i štitenje dužničkih portfolija
Skopje
Izdaja obveznic in repo posli

Obveznice i štitenje dužničkih portfolija

390,00 

Datum: 9.–10. novembar 2020.

Lokacija: Skopje, Stopanska komora

Cilj radionice je da učesnike upozna sa različitim vrstama obveznica, njihovim vrednovanjem, analizom rizika i sa praktičnim savetima za zaštitu portfolija od kamatnog rizika.

Compare
Category:

Description

Tržište obveznica je vrlo veliko i raznoliko. Poslednjih godina su se povećali obim i kompleksnost tog tržišta, a to sa sobom nosi nove mogućnosti i rizike. Pored običnih strategija investiranja, menadžeri portfolija u poslednje vreme sve češće primenjuju i strategije za zaštitu portfolija.

Cilj seminara

Cilj seminara Obveznice i štitenje dužničkih portfolija je da učesnike upozna sa različitim vrstama obveznica, njihovim vrednovanjem, analizom rizika i sa praktičnim savetima za zaštitu portfolija od kamatnog rizika.

Način rada

Program seminara ne zahteva iskustvo iz oblasti poslovanja sa obveznicama, ali je poznavanje teorijskih osnova te oblasti poželjno.

Seminar je namenjen učesnicima koji još nisu stekli praktično iskustvo u toj oblasti, a takođe i trgovcima i menadžerima portfolija koji se obveznicama već bave, ali bi želeli da prošire svoje znanje i upoznaju nove tehnike trgovanja obveznicama i zaštite portfolija. Pored teorijskih osnova, razmatraće se i posebno interesantna rešenja za svakodnevni rad. Pojedine teme će se brzo i intenzivno pomerati od osnova obveznica do operativnih aspekata zaštite portfolija.

Zbog upotrebe praktičnih primera i vežbi, učesnici treba sa sobom da ponesu finansijski kalkulator (HP 17B ili sličan).

Brošura seminara i infografike
Sadržaj seminara

– Uvod u obveznice
– Šta je obveznica?
– Ko su emitenti, a ko investitori
– Karakteristike obveznica
– Klasifikacija obveznica
– Emitovanje i izmirenje obveznica
– Uloga agencija za kreditni rejting
– Vrednovanje obveznica
– Prinos obveznice: kuponski i trenutni prinos i prinos do dospeća
– Vrednovanje obveznice između isplate kupona
– Izračunavanje dospelih kamata
– Čista i puna cena obveznica
– Kriva prinosa i teorije krive
– Analiza tržišnih rizika za obveznice
– Trajanje (Duration)
– Konveksnost (Convexity)
– Uvod u derivative na obveznice
– Zaštita portfolija obveznica od kamatnog rizika:
– s državnim obveznicama
– s fjučersima i
– kamatnim svopovima

Seminar je namenjena:

– trgovcima dužničkim hartijama od vrednosti
– berzanskim posrednicima
– menadžerima portfolija
– komercijalistima
– stručnim radnicima u oblasti računovodstva i rizika
– revizorima

Popust za grupe

2 učesnika – 350 EUR / učesnika
3 ili više učesnika – 310 EUR / učesnika

Vreme održavanja: 9.–10. novembar 2020.
Mesto održavanja : Skopje, Stopanska komora na Makedonija, Dimitrije Cupovski 13
Don`t copy text!