>
>
>
Zaštita od kamatnog i valutnog rizika
Zaštita od kamatnog i valutnog rizika
Zaštita od kamatnog i valutnog rizika u preduzećima
Skopje
Finančna tveganja
Upravljanje finansijskim rizicima
Bonds and Hedging Strategies for Bond Portfolios

Zaštita od kamatnog i valutnog rizika

390,00 

Datum: 17.–18. maj 2021.

Lokacija: Skopje, Stopanska komora

Cilj seminara je da učesnike upozna sa tržišnim rizicima i predstavi im strategije i instrumente koje mogu korisno upotrebiti za zaštitu od tih rizika.

Compare
Category:

Description

Cilj seminara

Cilj seminara je da učesnike upozna sa tržišnim rizicima i predstavi im strategije i instrumente koje mogu korisno upotrebiti za zaštitu od tih rizika. Učesnici seminara će se upoznati i sa vrednovanjem derivata i evidentiranjem transakcija. Na seminaru će biti prikazanih puno primera dobre, a i loše prakse štitenja izloženosti preduzeća.

Način rada

Program seminara ne zahteva iskustvo u oblasti izvedenih finansijskih instrumenata, ali je poznavanje teorijskih osnova te oblasti poželjno. Seminar je namenjen učesnicima koji još nemaju praktična iskustva na tom području, kao i onima koji su već pokušali da koriste izvedene instrumente u praksi. Pored teorijskih osnova, razmatraće se i naročito interesantna rešenja za zaštitu od rizika, koje preduzeća često koriste. Pojedine teme će se brzo i intenzivno pomerati od osnova instrumenata do različitih praktičnih i operativnih vidika njihove primene.
Zbog upotrebe praktičnih primera, vežbi i kalkulacija učesnici treba sa sobom da ponesu finansijski kalkulator (HP 17B ili sličan).

Opis programa i infografike o izvedenim finansijskim instrumentima
Sadržaj seminara

– Tržišni rizici
– Valutni rizik i instrumenti za zaštitu
– procena izloženosti valutnom riziku
– valutni forvard (FX Forward)
– fjučers ugovor (FX Futures)
– valutna opcija (FX Option)
– Kamatni rizik i instrumenti za zaštitu
– identifikacija i merenje kamatnog rizika
– kamatni svop (IRS)
– kamatne opcije (IR Options)
– Osnove vrednovanja pojedinih derivata
– Računovodsko praćenje
– Upotreba derivata za zaštitu i trgovanje

Seminar je namenjen:

– finansijskim direktorima i rizničarima u preduzećima koji se bave upravljanjem bilanse i zaduživanjem preduzeća, pa bi stoga želeli upotrebiti instrumente za zaštitu od rizika
– stručnim radnicima u oblasti upravljanja rizicima i računovodstva,
– revizorima u preduzećima.

Popust za grupe

2 učesnika – 350 EUR / učesnika
3 ili više učesnika – 310 EUR / učesnika

Mesto održavanja : Skopje, Stopanska komora na Makedonija, Dimitrije Cupovski 13
Don`t copy text!