>
>
>
Novosti koje donosi CRD IV
Novosti koje donosi CRD IV
Novosti koje donosi CRD IV
Zagreb

Novosti koje donosi CRD IV

250,00 

Datum: 9. veljače 2021.

Lokacija: Zagreb, hotel Dubrovnik

Cilj seminara je detaljnije pregledati novosti koje donosi paket CRD IV za jačanje propisa bankarskog sektora.

Compare
Category:

Description

Cilj radionice

Cilj seminara je detaljnije pregledati novosti koje donosi paket CRD IV za jačanje propisa bankarskog sektora. Učesnicima će detaljnije biti predstavljene novosti na području opredeljenja kapitala, novosti kod kapitalnih zahtjeva za pojedine rizike, novosti na području likvidnosnog rizika, kao i nove mjere za upravljanje rizikom i brojni kapitalni »buffer«-i, koji će biti postepeno uvedeni u sljedećih nekoliko godina.

Način rada

Obrazovanje je namijenjeno kako učesnicima koji se već sada susreću s problematikom upravljanja i izvještavanja različitih bankarskih rizika, kapitalnih zahtjeva i raskrića, tako i onim učesnicima koji žele tek saznati o novim pravilima jer su svesni njihovog značaja i velikog utjecaja na cjelokupno poslovanje banaka.

Osim objašnjenja novih pravila o kapitalu i kapitalnim zahtjevima, likvidnosti, financijskog leveridža, kapitalnih »buffer«-a i drugih novosti koje donosi CRD IV, prikazani će biti i primjeri prilagođavanja na novu regulativu iz prakse.

Sadržaj radionice

– Novosti kod opredeljenja kapitala
– Novosti kod kapitalnih zahtjeva za:
– kreditni rizik
– operativni rizik
– tržišni rizik
– rizik poravnanja
– Kreditni rizik suprotne stranke
– Velike izloženosti
– Novosti na području likvidnosti
– Financijska poluga
– Raskrića
– Aktivnosti kreditnih institucija
– Kapitalske rezerve
– Upravljanje institucijama i politike naknada

Radionica je namijenjena:

– stručnim radnicima s područja upravljanja rizicima,
– osoblju regulativnog izvještavanja,
– zaposlenicima u pravnom odjelu i službama za usklađenost poslovanja,
– zaposlenicima u računovodstvu i internoj reviziji,
– rizničarima,
– osoblju u praćenju trgovanja,
– drugim zaposlenicima koji se žele upoznati s novim standardima upravljanja bankarskim rizicima u europskom bankarstvu.

Popust za skupine

2 učesnika – 200 EUR / učesnika
3 ili više učesnika – 180 EUR / učesnika

Vrijeme održavanja: 9. veljače 2021.
Mjesto održavanja: Zagreb, hotel Dubrovnik, Ljudevita Gaja 1
Don`t copy text!