Omega Finance

Odlične finančne rešitve

Pokličite nas

041 647 502

Finančne delavnice

poučne, inovativne in zabavne

01

Predstavljamo Vam nov način finančnega izobraževanja. Dinamične finančne delavnice za manjše skupine, v vašem podjetju.

Za vaše podjetje bomo v sodelovanju z vami pripravili finančne delavnice, ki bodo vključevale realne primere iz vašega vsakodnevnega življenja, vaša vprašanja in dileme.

Že vrsto let se ukvarjamo s finančnim izobraževanjem in svetovanjem s področja finančne regulative, upravljanja tveganj, finančnih trgov in finančnih instrumentov ter ščitenja portfeljev. Finančne delavnice so namenjene bančni in finančni javnosti. Lahko jih pripravimo interno v vaši organizaciji in uporabimo vaše primere iz prakse.

O nas

Veliko
praktičnih
primerov

V vse finančne delavnice želimo vključiti čimveč praktičnih primerov, nasvetov in idej, ki jih boste lahko koristno uporabili pri svojem vsakodnevnem delu.

Najbolj obiskane delavnice
Finančni instrumenti in finančni trgi

02

Pestre izkušnje, ki smo jih pridobili s trgovanjem z različnimi finančnimi instrumenti, želimo izmenjati z vami. Še posebej pa vam želimo predstaviti posamezne instrumente v povezavi s tveganji.

Nove
poslovne
ideje

Z vami želimo deliti najnovejše ideje s področja financ, za katere se obeta uspešna prihodnost in tiste, ki lahko naredijo vašo banko ali podjetje bolj produktivno in bolj učinkovito.

Aktualne delavnice
Upravljanje finančnih tveganj

03

Lekcija, ki smo se je v krizi naučili, je, da je razumevanje upravljanja finančnih tveganj bistveno za vsakogar, ki deluje na finančnih trgih. Ne samo finančne institucije, tudi podjetja imajo veliko tveganj, ki se jim lahko s preudarnim poslovanjem izognejo oziroma jih zmanjšajo. Zato postaja to znanje ključnega pomena.

Inovacije
in rast
 

Strategije, ki omogočajo vaši organizaciji inovativnost in posledično rast, ob hkratnem zmanjševanju stroškov, so prav tako pomembne, kot hitrost in ustvarjalnost pri odzivih na hitro se spreminjajoče okolje.

Priporočljive delavnice
Finančna regulativa

04

Spremembe na področju finančne regulative postajajo stalnica in resničnost. Resne finančne institucije se jim ne morejo izogniti, pa tudi nepoznavanja pravil si ne morejo privoščiti.

Delavnica
po vaši
meri

Za vašo organizacijo bomo v sodelovanju z vami pripravili finančno delavnico, ki bo vključevala realne primere iz vašega vsakodnevnega življenja, vaša vprašanja in dileme.