Novosti koje donosi CRD IV

 • Novi pravni okvir za bolje i sigurnije poslovanje banaka osnovan je na iskustvu, stečenom u financijski krizi koja je otkrila ranjivosti u pravilima i nadzoru bankarskog sustava na cjelokupnoj europskoj razini. Glavni cilj novog, jedinstvenog europskog pravila je povećanje fleksibilnosti bankarskog sektora EU kako bi bio sposoban bolje apsorbirati ekonomske šokove, a ujedno garantirati da će banke i dalje financirati ekonomske aktivnosti i rast ekonomije. Namijenjen je izvođenju sporazuma Basel III u EU i važi za sve kreditne institucije te investicijska poduzeća.

Cilj radionice

Cilj radionice je detaljnije pregledati novosti koje donosi paket CRD IV za jačanje propisa bankarskog sektora. Učesnicima će detaljnije biti predstavljene novosti na području opredeljenja kapitala, novosti kod kapitalnih zahtjeva za pojedine rizike, novosti na području likvidnosnog rizika, kao i nove mjere za upravljanje rizikom i brojni kapitalni »buffer«-i, koji će biti postepeno uvedeni u sljedećih nekoliko godina.

Radionica je namijenjena

 • stručnim radnicima s područja upravljanja rizicima,
 • osoblju regulativnog izvještavanja,
 • zaposlenicima u pravnom odjelu i službama za usklađenost poslovanja,
 • zaposlenicima u računovodstvu i internoj reviziji,
 • rizničarima,
 • osoblju u praćenju trgovanja,
 • drugim zaposlenicima koji se žele upoznati s novim standardima upravljanja bankarskim rizicima u europskom bankarstvu.

Način rada

  Obrazovanje je namijenjeno kako učesnicima koji se već sada susreću s problematikom upravljanja i izvještavanja različitih bankarskih rizika, kapitalnih zahtjeva i raskrića, tako i onim učesnicima koji žele tek saznati o novim pravilima jer su svesni njihovog značaja i velikog utjecaja na cjelokupno poslovanje banaka.

  Osim objašnjenja novih pravila o kapitalu i kapitalnim zahtjevima, likvidnosti, financijskog leveridža, kapitalnih »buffer«-a i drugih novosti koje donosi CRD IV, prikazani će biti i primjeri prilagođavanja na novu regulativu iz prakse.

 • Sadržaj radionice

  • Novosti kod opredeljenja kapitala
  • Novosti kod kapitalnih zahtjeva za:
   • kreditni rizik
   • operativni rizik
   • tržišni rizik
   • rizik poravnanja
  • Kreditni rizik suprotne stranke
  • Velike izloženosti
  • Novosti na području likvidnosti
  • Financijska poluga
  • Raskrića
  • Aktivnosti kreditnih institucija
  • Kapitalske rezerve
  • Upravljanje institucijama i politike naknada