Dionice i strategije za zaštitu dioničkih portfelja

 

 • Tržište dionica često se uzima kao primaran pokazatelj ekonomske moći i razvoja pojedine države. Zato je i rast cijena dionica obično povezan s većim poslovnim investicijama i obratno. Trenutačno smo svjedoci padanja cijena dionica i velike volatilnosti tečajeva, a i dugoročnom trendu padanja tečajeva. Zbog toga je gotovo nužna upotreba izvedenih financijskih instrumenata za zaštitu portfelja.

Cilj radionice

Cilj radionice je upoznati učesnike s dionicama, primarnim i sekundarnim tržištem dionica, načinom izdavanja dionica, vrednovanjem dionica i ekonomskim ciklusima. U drugom dijelu učesnici će se upoznati s različitim vrstama izvedenih financijskih instrumenata na dionice i burzovne indekse, s njihovim vrednovanjem i s praktičnim savjetima za njihovu upotrebu pri zaštiti portfelja.

Radionica je namijenjena

 • trgovcima dionicama
 • burzovnim brokerima
 • upraviteljima fondova
 • komercijalistima
 • stručnim radnicima iz područja računovodstva i rizika

Način rada

Program radionice ne zahtjeva iskustvo s područja poslovanja s dionicama, no dobrodošle su teorijske osnove s tog područja. Radionica je namijenjena učesnicima koji još nemaju praktična iskustva s tog područja, a isto tako trgovcima i upraviteljima portfelja s početnim znanjem o zaštiti dioničkih portfelja.

Osim teorijskih osnova, bit će razmotrena i posebno interesantna rješenja za svakodnevni rad. Pojedine teme će se brzo i intenzivno pomicati od osnova dionica do operativnih aspekata osiguranja portfelja.

 • Sadržaj radionice

  • Financijska tržišta
  • Tržište kapitala
  • Vrijednosni papiri
  • Što je dionica?
  • Primarno tržište dionica
  • Sekundarno tržište dionica
  • Trgovanje dionicama
  • Potvrda posla, kliring i poravnanje
  • Vrednovanje dionica
  • Ekonomski ciklus i slom burze
  • Uvod u trgovanje izvedenim financijskim instrumentima
  • Kako početi trgovati izvedenim financijskim instrumentima
  • Burzovni izvedeni financijski instrumenti na dionice i burzovne indekse
   • terminski ugovori (Futures Contract)
   • opcija (Option)
  • OTC izvedeni financijski instrumenti na dionice i burzovne indekse
   • OTC opcije i varanti (Warrants)
  • Dužnički vrijednosni papiri, kojih prinos zavisi od dionica (Equity-linked debt)