Financijski instrumenti i financijska tržišta

 

 • Financijska tržišta igraju ključnu ulogu u financijskom sustavu tržišne ekonomije. Interakcije između kupaca i prodavača omogućuju određivanje cijena financijskih instrumenata, nude likvidnost i smanjuju transakcijske troškove. U posljednjih nekoliko godina su se financijska tržišta, također zbog globalne financijske krize, značajno promijenila. Mnogi tržišni učesnici su nestali, promijenio se opseg i priroda poslovanja s financijskim instrumentima. Za uspješnije poslovanje na tim tržištima je zato bolje ako učesnici dobro razumiju širok raspon financijskih instrumenata koji su na uslugu.

Cilj radionice

Cilj radionice je na strukturiran i sveobuhvatan način predstaviti funkcioniranje glavnih financijskih tržišta i instrumenata. Počet ćemo s općenitim pregledom aktualnih zbivanja na financijskim tržištima, uključujući i dužničku krizu i nove propise koji su vezani za to područje financija (Basel III, MiFID II, EMIR). Detaljno ćemo upoznati kapitalna tržišta. Prezentirani će biti glavni vlasnički i dužnički financijski instrumenti. Vidjet ćemo razloge promjene tečajeva i kamatnih stopa i objasniti važnost deviznih tržišta u međunarodnoj trgovini. Na kraju ćemo diskutirati o tržištu izvedenih financijskih instrumenata i osnovnim vrstama izvedenih instrumenata.

Radionica je namijenjena

 • upravi i zaposlenicima na području trgovanja financijskim instrumentima, investicijskog bankarstva i skrbništva vrijednosnih papira, te praćenja poslova financijskih tržišta,
 • burznim posrednicima i menadžerima,
 • revizorima,
 • komercijalistima,
 • stručnjacima s područja upravljanja rizicima,
 • IT-tehnolozima koji se bave razvojem podrške financijskim instrumentima,
 • početnicima koji trguju financijskim instrumentima,
 • svim ostalim koji žele dobiti nove informacije i znanja iz širokog područja financijskih tržišta.

Način rada

Radionica je sastavljena iz teorije tržišta i financijskih instrumenata, diskusija, kratkih primjera i vježbi.

Prethodno znanje s ovog područja nije potrebno. Ova radionica je pogodna za sve one koji su svakodnevno umiješani u događanja na različitim tržištima financijskih instrumenata i koji bi željeli dopuniti svoje teorijsko znanje odnosno nadograditi ga s praktičnim primjerima iz realnog života. Vjerojatno će radionica biti zanimljiva i za one koji bi željeli utvrditi svoje pasivno »učenje iz knjiga« s aktivnom praksom izračuna, tehnika trgovanja i ostalom tržišnom praksom. Učesnici će nakon radionice bolje razumjeti financijske instrumente i logiku rada financijskih tržišta, kao i vezu među instrumentima i rizicima.

 • Sadržaj radionice

  • Aktualna događanja na svjetskim financijskim tržištima
  • Svjetska financijska i europska dužnička kriza
  • Reforma zakonodavstva i mijenjanje financijskog okruženja
  • Kratka povijest razvoja financijskih tržišta
  • Pregled glavnih vrsta financijskih instrumenata i glavnih tržišta
  • Vlasnički financijski instrumenti
   • uloga dionica u financiranju poduzeća, primarno i sekundarno tržište dionica
  • Dužnički financijski instrumenti
   • državne i korporativne obveznice
  • Devizno tržište i tržište novca
   • promptni valutni posao, depoziti, trezorski zapisi, CD, CP
  • Izvedeni financijski instrumenti i terminska tržišta
   • vrste osnovnih izvedenih instrumenata i tržišta, primjeri uporabe ovih instrumenata