Izvedeni financijski instrumenti u praksi

 

  • Unatoč financijskoj krizi, banke i poduzeća još uvijek upotrebljavaju valutne i kamatne izvedene financijske instrumente za zaštitu izloženosti riziku koji proizlaze iz njihovog svakodnevnog poslovanja. Pretjerana i nelogična upotreba ovih instrumenata prije krize upozorava nas da moramo vrlo dobro poznavati svoje poslovanje i rizike i tek nakon toga odlučiti o njihovoj zaštiti.

Cilj radionice

Cilj radionice je upoznati učesnike s različitim vrstama osnovnih izvedenih financijskih instrumenata, njihovim vrednovanjem i praktičnim savjetima za njihovu upotrebu za zaštitu i trgovanje.

Kratak video snimak radionice

Radionica je namijenjena

  • bankarima i financijerima koji se bave
    • upravljanjem rizicima
    • bilancom banke ili poduzeća,
  • rizničarima,
  • trgovcima valutnim i kamatnim izvedenim instrumentima,
  • trgovcima vrijednosnim papirima,
  • komercijalistima koji nude različite bankarske proizvode,
  • brokerima,
  • stručnim radnicima s područja računovodstva i revizije koji žele nadgraditi svoja teorijska znanja o poslovanju s izvedenim financijskim instrumentima.

Način rada

Program radionice ne zahtijeva iskustvo s područja izvedenih financijskih instrumenata, no dobrodošle su teorijske osnove s tog područja. Radionica je namijenjena učesnicima koji još nemaju praktična iskustva s tog područja, kao i onima koji su već pokušali upotrijebiti te instrumente u praksi. Osim teorijskih osnova, bit će razmotrena i posebno interesantna rješenja za svakodnevni rad. Pojedine teme će se brzo i intenzivno pomicati od osnova instrumenata do različitih operativnih vidika njihove upotrebe.

Zbog korištenja praktičnih primjera i vježbi, svi učesnici neka sa sobom ponesu financijski kalkulator (HP 17B ili neki sličan).

  • Sadržaj radionice

    • Valutni izvedeni financijski instrumenti
      • valutni terminski posao (FX Forward)
      • devizna zamjena (FX Swap)
      • valutni terminski ugovor (FX Futures)
      • valutna opcija (FX Option).
    • Kamatni izvedeni financijski instrumenti
      • kamatni terminski posao (Forward/Forward)
      • ugovor o terminskoj kamatnoj stopi (FRA)
      • zamjena kamatnih stopa (IRS)
      • kamatne opcije (IR Options).
    • Osnove izvedenih financijskih instrumenata na dionice i burzovne indekse te obveznice
    • Osnove vrednovanja pojedinih izvedenih financijskih instrumenata
    • Upotreba izvedenih financijskih instrumenata za zaštitu i trgovanje