Izvedeni financijski instrumenti u praksi

 

 • Unatoč financijskoj krizi, banke i poduzeća još uvijek upotrebljavaju valutne i kamatne izvedene financijske instrumente za zaštitu izloženosti riziku koji proizlaze iz njihovog svakodnevnog poslovanja. Pretjerana i nelogična upotreba ovih instrumenata prije krize upozorava nas da moramo vrlo dobro poznavati svoje poslovanje i rizike i tek nakon toga odlučiti o njihovoj zaštiti.

Cilj radionice

Cilj radionice je upoznati učesnike s različitim vrstama osnovnih izvedenih financijskih instrumenata, njihovim vrednovanjem i praktičnim savjetima za njihovu upotrebu za zaštitu i trgovanje.

Kratak video snimak radionice

Radionica je namijenjena

 • bankarima i financijerima koji se bave
  • upravljanjem rizicima
  • bilancom banke ili poduzeća,
 • rizničarima,
 • trgovcima valutnim i kamatnim izvedenim instrumentima,
 • trgovcima vrijednosnim papirima,
 • komercijalistima koji nude različite bankarske proizvode,
 • brokerima,
 • stručnim radnicima s područja računovodstva i revizije koji žele nadgraditi svoja teorijska znanja o poslovanju s izvedenim financijskim instrumentima.

Način rada

Program radionice ne zahtijeva iskustvo s područja izvedenih financijskih instrumenata, no dobrodošle su teorijske osnove s tog područja. Radionica je namijenjena učesnicima koji još nemaju praktična iskustva s tog područja, kao i onima koji su već pokušali upotrijebiti te instrumente u praksi. Osim teorijskih osnova, bit će razmotrena i posebno interesantna rješenja za svakodnevni rad. Pojedine teme će se brzo i intenzivno pomicati od osnova instrumenata do različitih operativnih vidika njihove upotrebe.

Zbog korištenja praktičnih primjera i vježbi, svi učesnici neka sa sobom ponesu financijski kalkulator (HP 17B ili neki sličan).

 • Sadržaj radionice

  • Valutni izvedeni financijski instrumenti
   • valutni terminski posao (FX Forward)
   • devizna zamjena (FX Swap)
   • valutni terminski ugovor (FX Futures)
   • valutna opcija (FX Option).
  • Kamatni izvedeni financijski instrumenti
   • kamatni terminski posao (Forward/Forward)
   • ugovor o terminskoj kamatnoj stopi (FRA)
   • zamjena kamatnih stopa (IRS)
   • kamatne opcije (IR Options).
  • Osnove izvedenih financijskih instrumenata na dionice i burzovne indekse te obveznice
  • Osnove vrednovanja pojedinih izvedenih financijskih instrumenata
  • Upotreba izvedenih financijskih instrumenata za zaštitu i trgovanje