Kompleksniji izvedeni financijski instrumenti

 

 • Osim osnovnih izvedenih financijskih instrumenata, ponekad koristimo i kompleksnije instrumente. Njihova prednost je u većoj prilagodljivosti potrebama i željama specifičnih korisnika u odnosu na klasične izvedene financijske instrumente. Sa druge strane, rizici su u takvom slučaju veći i kompleksniji.

Cilj radionice

Cilj radionice je proširiti teoretska znanja i izmijeniti praktična iskustva s obzirom na optimalnu upotrebu pojedinih izvedenih financijskih instrumenata, a istodobno to znanje nadograditi različitim podvrstama jednostavnih instrumenata. Bit će predstavljene i novosti s tog područja i kompleksniji, strukturirani instrumenti.

Radionica je namijenjena

 • bankarima i financijerima koji se aktivno, odnosno svakodnevno susreću s izvedenim financijskim instrumentima,
 • trgovcima koji svakodnevno trguju izvedenim financijskim instrumentima,
 • kontroli trgovanja,
 • zaposlenicima koji se bave upravljanjem bilancom banke ili poduzeća,
 • rizničarima,
 • komercijalistima privatnog bankarstva,
 • skrbnicima poduzeća koji nude najsofisticiranije bankarske proizvode,
 • stručnim radnicima s područja računovodstva i upravljanja rizicima.

Način rada

Osim nastavljanja i proširenja teorije pojedinih izvedenih financijskih instrumenata s prvog seminara, na toj radionici će biti predstavljene i različite podvrste, odnosno pojavni oblici pojedinih izvedenih financijskih instrumenata prve generacije. Osim toga, bit će predstavljeni i strukturirani instrumenti, opcijske kombinacije i instrumenti druge generacije. Praktični primjeri bit će još detaljniji i namijenjeni onima koji često trguju ili upotrebljavaju instrumente za zaštitu svojih pozicija.

Zbog korištenja praktičnih primjera i vježbi, svi učesnici neka sa sobom ponesu financijski kalkulator (HP 17B ili neki sličan).

 • Sadržaj radionice

  • Valutni izvedeni financijski instrumenti
   • valutni terminski ugovor
   • valutna opcija i opcijske kombinacije
   • valutni cilindar (range forward) i strategija forward plus
   • volatilnost i trgovanje volatilnošću
   • opcijske mjere osjetljivosti (Grci) i njihova upotreba
   • dinamička zaštita (Delta hedging)
  • Kamatni izvedeni financijski instrumenti
   • kamatni terminski ugovor
   • zamjena kamatnih stopa (IRS): vrednovanje, primjeri trgovanja i zaštite
   • podvrste IRS
  • Međuvalutna kamatna zamjena (Cross-Currency Swap)
  • Kamatne opcije
   • kamatni okovratnik bez plaćanja premije (Zero cost collar)
  • Egzotične opcije (Exotic Options)
  • Strukturirani instrumenti
  • Osnove kreditnih izvedenih financijskih instrumenata
  • Detaljni praktični primjeri upotrebe izvedenih financijskih instrumenata u praksi